Aabybro

Nye vejstriber ses bedre i mørke og regn

De fleste trafikanter kender nok oplevelsen af, at det kan være svært at se vejstriberne i mørke og vådt vejr – med den utryghed, som det fører med sig.  
Denne oplevelse skulle meget gerne blive reduceret på de store veje i fremtiden.  

Ny slags striber
I de kommende år udskifter Vejdirektoratet nemlig løbende vejstriberne – altså de vognbanelinjer, der adskiller kørersporerne – på statsvejnettet med en ny form for striber, der er markant nemmere at se i mørke og vådt vejr.  
– De nye vejstriber er lavet på en måde, der gør dem mere synlige i lyset fra billygterne, når det er mørkt og regnvejr, fortæller Michael Ruben Anker Larsen fra Vejdirektoratet.
– Det vil forhåbentlig øge trygheden hos trafikanterne, samtidig med at det forbedrer fremkommeligheden og sikkerheden ude på vejene.  

Hænger ikke sammen
Hemmeligheden bag de nye vejstriber er, at de ikke udgøres af én sammenhængende linje som de nuværende. I stedet er de opbygget af en masse små dråbe- eller perleformede markører, der tilsammen udgør en vejstribe.  
Disse små markører er anbragt forskudt i forhold til hinanden, hvilket betyder at væde og regnvand lettere driver bort fra dem, samtidig med at de fremtræder tydeligere i billygternes skær.  
Vejstriberne er udviklet i et samarbejde mellem vejafmærkningsentreprenør Eurostar Danmark, vejafmærkningsproducenten Geveko Markings og Vejdirektoratet.  

Er blevet testet
De er i de seneste par år blevet testet på Vejdirektoratets teststrækning ved Gørlev i Nordvestsjælland, hvor den nye stribetype viser gode resultater i forhold til synlighed.    
– Og det har en kæmpe betydning. Dels fordi trafikanterne føler sig mere trygge, når de bedre kan se striberne, og dels fordi trafikanterne dermed lægger sig mere hensigtsmæssigt på vejbanen. Når trafikanterne ikke kan se striberne, har de nemlig en tendens til at lægge sig helt ud i kantlinjen. Det går ud over fremkommeligheden og øger risikoen for kødannelser og uheld, siger Michael Ruben Anker Larsen.  
De nye vejstriber vil blive udlagt, når Vejdirektoratet udskifter slidlag eller genmarkerer vejstriber. Det betyder, at alle vejstriber på hele motorvejsnettet vil være udskiftet i løbet af 5-8 år.  

De nye vejstriber bliver udlagt på disse strækninger inden sommer:

  • E45 Nordjyske Motorvej lige syd for Limfjordstunnellen, 8 km i begge retninger
  • E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning fra Christiansfeld til Esbjergmotorvejen, 16 km
  • E20 Vestmotorvejen i østgående retning rundt om Slagelse, 7 km
  • M11 Holbækmotorvejen i vestgående retning fra Kr. Sonnerup til Kalundborgmotorvejen, 5 km
  • E20 Fynske Motorvej fra Odense V til Årup, 12 km i begge retninger
  • E20 Køge Bugt Motorvejen i østgående retning fra Greve til Hundige, 3 km  

Læs om fantastiske oplevelser og events