Nyheder
imported

Nyhed: Sparekassen Vendsyssels Fond – Hvetbo målretter donationer

Bestyrelsen for Sparekassen Vendsyssels Fond – Hvetbo besluttede på sit seneste møde at forsøge at målrette en stor del af donationerne i 2020.

Tekst: Lotte Kande – Foto: Sparv.dk

Fonden har gennem en årrække, en gang årligt, uddelt donationer til gavn for almennyttige og velgørende formål i bred forstand, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde. Det ønsker bestyrelsen fortsat at gøre.

Bestyrelsen vil dog i foråret 2020 primært gå efter at donere de første 200.000 kr. til foreninger og klubber, som 1. vil tage nye initiativer målrettet unge, eller 2. laver en nyoprettet aktivitet i klubben/foreningen eller 3. som vil foreslå en specifik anerkendelse af en gruppe frivilliges arbejde og indsats.

Fondens formand, Mogens Fransen, påpeger, at der i bestyrelsen er et stort ønske om at fokusere mere på udvikling af nye tiltag fremfor at give tilskud til drift af eksisterende aktiviteter. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at klubber og foreninger, der mener at kunne komme ind under de 3 nævnte kategorier, overvejer de muligheder, der er i forbindelse med fondens uddeling.

I starten af det nye år vil fonden efterlyse ansøgninger. Donationerne vil blive uddelt i april måned.

Læs om fantastiske oplevelser og events