Nyheder
imported

Nyt sommerhusområde nær Saltum

Kommunalbestyrelsen har godkendt planer for ny udstykning.

Tekst og foto: Presse

Kommunalbestyrelsen har efter offentlig høring godkendt et lokalplansforslag og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for at udstykke nye sommerhusgrunde nær Saltum.
Udstykningen sker i området ved Guldager Camping og dækker et område på ca. 6,7 hektar.

Størrelse på husene

Sommerhusgrundene varierer i størrelsen og bliver fra 1.600 til 2.800 kvadratmeter med mulighed for at bygge ét sommerhus på hver grund. I alt bliver der mulighed for 29 nye sommerhusgrunde.
Efter høringsperioden er der kommet flere høringssvar, og kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at ændre, hvor store de enkelte sommerhuse må være.
I lokalplanen reduceres størrelsen af sommerhusene fra at måtte være 180 til maksimalt at må være 150 kvadratmeter med 50 kvadratmeter garage, udhuse mm. Muligheden for at bygge et anneks på 50 kvadratmeter fastholdes, men annekset skal indgå i det samlede boligareal.
Ændringerne sker for at sikre, at der ikke kommer for store sommerhuse på grundene.

Attraktiv beliggenhed

Flagstænger i området bliver ikke tilladt, ligesom invasive arter heller ikke er tilladt.
Befæstede arealer må ikke være i form af fast belægning, granitskærv eller materiale der ligner.
Sommerhusgrundene kommer til at ligge attraktivt på en sydvendt skråning, tæt på Lille Norge fredningen og med direkte adgang til Sti 100.

> Læs også: Turistsæsonen bliver stadig længere i Blokhus

Læs om fantastiske oplevelser og events