Aabybro

Nytår: Fokus på handelsliv og håndværkere

VoresJammerbugt bringer i dagene op til nytåret en række artikler, hvor forskellige foreningsledere får mulighed for at komme med deres nytårsønske(r)
I december fik Aabybro Handel & Erhvervsforening ny formand, da Vagn Tidselbak efter flere end 40 år på posten ønskede at stoppe.
Ny formand er Thomas Sørensen, Hop Nord, som her fortæller om sine nytårsønsker for 2022 som formand for AaHE, men retter først en stor tak til den afgående bestyrelse samt til den tidligere formand.
– Vagn Tidselbak har ydet en kæmpe indsats som formand gennem mange år, men han slipper ikke helt formandslivet, da han fortsætter som formand for centerforeningen, siger Thomas Sørensen.
– 2022 bliver et spændende år. Aabybro er i rivende udvikling, og det er virkelig imponere at se, hvor meget byen er vokset gennem de seneste år. Især mange børnefamilier har etableret sig i Aabybro, da byen ligger tæt på arbejdsmuligheder, siger Thomas Sørensen.

Det lokale handelsliv og håndværkeren
Han peger på, atnår man ikke kender byen, for eksempel fordi man er tilflytter, så kan det være svært at orientere sig om, hvem man skal kontakte, hvis man eksempelvis skal have fat i en håndværker, eller finde ud af hvad byens butikker kan tilbyde.
– Vi har en stribe af dygtige håndværkere i byen og dygtige butikker med en fantastisk service, som også er medlem af vores handelsstandsforening. Som ny formand for AaHE vil jeg gerne skabe endnu mere fokus på byens håndværkere og butikker i 2022 med nye spændende tiltag.
– Vi planlægger for eksempel en håndværkerdag, hvor man kan møde sin lokale håndværker. Vi skal fremhæve de lokale butikker og erhvervsliv, så vi støtter endnu mere lokalt, siger Thomas Sørensen.

De frivillige
Han vil også arbejde for at få oprettet et korps af frivillige i Aabybro.
– Det er frivillige, som skal være med til at udvikle byen og handelslivet endnu mere. I handelsstanden mangler vi tit et par hænder, når vi skal afvikle et arrangement til gavn for byen. Derfor kunne det være rart med en ekstra hånd, forklarer Thomas Sørensen.
Til at starte med sigter han mod cirka 10 frivillige, og opgaverne kunne være at pynte byen op og gøre den klar til diverse events og By Night.
Det kan også være bemanding af Hytten i Aabybro Centret samt udlevering af kaffe og kage i forbindelse med forskellige arrangementer.
– Der kommer sikkert en masse andre spændende praktiske opgaver, siger Thomas Sørensen.
Han pointerer, at de frivillige udover en respekt for deres indsats også opnår et godt fællesskab og samvær som Aabybro Handels- & og Erhvervsforening vil støtte op om med for eksempel bespisning.
– Alle er velkomne. Det kan være, at man er gået på pension og har lidt tid i overskud. Er ny tilflytter og vil gerne lære byen og dens beboere bedre at kende, eller er blevet enlig og godt kunne bruge et større netværk, fortæller Thomas Sørensen.
– Det frivillige korps kan gøre en forskel i byen. De frivillige vil også blive brugt af og til i vores markedsføring, hvis de er med på det. Vi skal sætte lidt fokus på dem, der vil give en ekstra hånd med i byen, siger Thomas Sørensen
Han vil sende info ud om Frivilligekorpset i det nye år, men allerede nu kan man henvende sig til ham på mail:
Thomas@aabybrohandel.dk

Markedsføring af Aabybro
Desuden har formanden planer om at ændre på markedsføringen af Aabybro i 2022.
– Vi skal tænke ud af boksen og både være mere til stede på især digitale platforme. Når vi gemmeføre et arrangement, er det vigtigt, at vi rammer alle målgrupper. Det er nøglen til succes, at vi får informeret mere om vores arrangementer i byen både trykt og digitalt.
– Jeg vil prøve at ”binde” byen bedre sammen. Lige nu vender jeg ”bøtten” på hovedet og starter forfra og ser med nye øjne på alle muligheder. Der skal være et bedre samspil mellem diverse foreninger, frivillige samt handels- og erhvervslivet. Det er absolut største fokusområde, pointerer Thomas Sørensen, der glæder sig til at være til at sørge for en masse arrangementer i byen til glæde for alle.

Læs om fantastiske oplevelser og events