Pandrup

Om knapt et år siger Torben Sørensen farvel

Efter 15 år som medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre siger Torben Sørensen, V. Hjermitslev, farvel, når denne valgperiode slutter til nytår.
– Jeg bliver 62 år til sommer, og synes jeg har aftjent min værnepligt. Der skal yngre kræfter til, og jeg har andre ting at prioritere, mit landbrug og tre børnebørn. Jeg er ikke utilfreds. Nu er det bare tiden til at gå, forklarer Torben Sørensen og tilføjer, at hustruen, Karen Angelique Sørensen, har siddet i kommunalbestyrelsen i 9 år i den daværende Pandrup Kommune.

Input fra en landmand
Torben Sørensen har forsøgt at finde sin afløser, men det er ikke lykkedes.
– Det er ikke et populært job. Jeg ville gerne kunne pege på en yngre landmand, for dem er der ikke så mange af mere i politik.
– Det er vigtigt med landmænd, så vi også får den vinkel med i den grønne debat om omstilling og debatten med Naturfredningsforeningen. Vi skal jo også have noget at leve af, og der skal være plads til det hele. En gang havde alle relationer til landbruget, men sådan er det ikke mere, siger Torben Sørensen.
Han understreger, at der stadig er lokale V-kandidater i området, nemlig Inger Dueholm, Ingstrup, og Jane Koller, Saltum.

Lærerige år
Ved det første valg i Jammerbugt blev Torben Sørensen 1. suppleant og fik sæde i kommunalbestyrelsen et år senere, da Bøje Lundtoft trådte ud som følge af et jobskifte.
– Det har været mange gode og lærerige år. Men i dag er det blevet for nemt, at folk får deres frustrationer ud ved at skrive en mail eller et opslag på Facebook for eksempel i forbindelse med Vindmølle-sager eller lukning af plejehjem. Man bør tænke over, hvad man skriver.
– Jeg er meget glad for, at kommunalbestyrelsen i fællesskab har fået økonomien i Jammerbugt på ret køl, og at vi har et godt samarbejde med landboforeningerne. Vi gør meget for, at man kan drive de erhverv, vi har i kommunen. Vi er jo en stor landbrugs- og turist-kommune, og der er plads til alle, og det vil vi gerne bibeholde, siger Torben Sørensen.

Liv i By og Skole
Han gik ind i politik for bevare skolerne i de små landsbyer og er ked af, at nogle af dem og nogle plejehjem måtte lukke.
– Men sådan blev det, men vi har gjort en forskel med Liv i By og Skole, og der er stadig decentralpasning i langt de fleste landsbyer, siger Torben Sørensen.
Når han 1. januar 2022 skal gøre sin fritid op, er han ikke bange for at komme til at kede sig. Ud over landbruget og børnebørnene, så er han stadig formand for V. Hjermitslev Boldklub og sidder med i flere bestyrelser.

Læs om fantastiske oplevelser og events