Nyheder
imported

Oplev arbejdende tørveskær i Koldmosen

Moselauget arrangerer arbejdende tørveskær i Koldmosen tre aftener i juli måned.

Der er gang i Tørvebisserne, når det arbejdende tørveskær afholdes i juli måned, hvor der demonstreres i de gamle maskiner og redskaber.

Tekst: Lotte Kande – Foto: Presse 

I Koldmosen vest for Moseby, kan man, onsdag den 13., 20. og 27. juli kl. 19.00 – ca. 20.30,få et unikt indblik i et spændende kapitel af Koldmosens historie. Det er, hvad man med rette, kan kalde historisk demonstration i tørveskæret, hvor muntre tørvebisser graver tørv som ”i gamle dage”. Desuden indsamles en mængde erindringer om livet i mosen, som nok kunne være besværligt og krævende, men som også gav den lokale befolkning nogle gode beskæftigelsesmuligheder. Og med den kulturhistoriske og økonomiske betydning, der må tildeles den moderne oplevelsesturisme, har de historiske efterladenskaber en voksende tiltrækningskraft.

– Vi viser hvordan de gamle håndredskaber blev brugt i mose brinken. Fremstilling af æltetørv i et gangværk. Fremstilling af pressetørv i en rigtig tørvepresse. Et lille skuespil i mellem et ægtepar i mosen og der kan købes kaffe, forfriskninger og souviners, fortæller Leo Kristensen, formand for Moselauget.

– Nu er det mest for sjov og for at vise de fremmødte tilskuere i mosen, hvordan man ” rejste tørv ” i gamle dage. Men engang var det alvor, og en daglig kamp for at få til føden det gjaldt, afslutter han.

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events