Fjerritslev

Oversvømmede marker presser landmænd

Vinterafgrøder begynder at rådne

– Udsigten er den samme, uanset om du kører på Haldager, ved den hvide bro over Ryaa, kartoffelmarkerne i St. Vildmose eller de fleste andre steder i kommunen.
Markerne har enten søer, eller står mere eller mindre under vand, og det presser planteavlerne.

Alvorlig situation
– Situationen er rigtig alvorlig. Meget vintersæd står under vand, og jo længere tid, den gør det, desto større risiko for, at den rådner, forklarer Jan Lund, planteavlskonsulent hos LandboNord i Brønderslev.

Næringsstoffer forsvinder
Der sker også skader på de marker, hvor der ikke står afgrøder.
– Der sker en udvaskning af næringsstoffer, og ilten forsvinder ud af jorden, så udgangspunktet for den næste afgrøde, der skal være på arealet, bliver dårligere, siger Jan Lund.

Hård ved landmænd
Selv om det er svært at generalisere, da nogle landmænd er knapt så berørte af situationen, mens det er meget alvorligt for andre, så er den usædvanlige våde vinter alligevel hård ved planteavlerne.
– Vi har fået utrolig meget vinternedbør, og derfor er der mange marker, hvor vinterafgrøden rådner og næringsstoffer udvaskes. Det betyder også, at landmanden skal bearbejde jorden noget mere inden næste afgrøde, og derfor bliver han presset på tid.

Af med gyllen
De våde marker rammer også de landmænd, der skal af med gylle, fordi de mangler steder at køre den ud.
– Men igen er situationen meget forskellig fra landmand til landmand. Nogle er ikke berørt, mens andre er nærmest desperate for at komme af med gyllen, siger Jan Lund.

Læs om fantastiske oplevelser og events