Pandrup

Penge til byggeriet af den nye skole i Jetsmark

Hidtil har aktiviteterne på marken i Jetsmark, hvor den nye skole skal ligge, været få. Men der er sket en masse er sket i kulisserne indtil nu, og i år starter det egentlige arbejde med at bygge den nye skole i Jetsmark.

Begynder i år
Skolebyggeriet begynder i 2021, og derfor frigiver kommunalbestyrelsen nu 38 mio. kr. til blandt andet terrænarbejder, kloakarbejder, murerarbejder og tømrerarbejder. Byggeriet løber frem til 2023, og de kommende to år er der henholdsvis afsat 64 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 er afsat 38 mio. kr.

Klar i august 2023
Skoleprojektets ramme er på 152 mio. kr., og derfra blev der sidste år fremrykket anlægsmidler fra skolerammen på 2,2 mio. kr. til finansiering af arkæologiske udgravninger på jorden, hvor skolen skal ligge.
Dertil kommer tidligere bevillinger på i alt 14,2 mio. kr..
De er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. i 2020.
Byggeriet skal stå klar til de første elever i august 2023.

Læs om fantastiske oplevelser og events