Nyheder
imported

Penge til din by: 60 millioner kr. til aktiviteter

Nu er der midler til at drømme stort i alle små byer. Med en ny pulje på 60 mio. kr vil Nordea-fonden tilskynde borgere til at fremme det gode liv i mindre bysamfund.

Tekst: Louise Kande – Foto: Presse

Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde.

Det gode liv

Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ skal anspore lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer. Nordea-fonden har øremærket 60 mio. kr. og forventer at støtte mere end 100 projekter i løbet af året – der er ansøgningsfrist den 1. august. – Vi vil gerne tale de mindre lokalsamfunds drivkræfter op og give mere liv til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens borgere, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden.

Krav til ansøgning

For at komme i betragtning til de mange millioner, skal projektet udspringe af og bidrage til flere gode liv i et mindre bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere. Derudover bør projektet indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller gerne flere af følgende områder: 0-6-åriges trivsel, friluftsliv eller andet inden for sundhed, motion, natur og kultur, Samt indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange. – Det kunne for eksempel være den borgerdrevne etablering af en fælleshave for områdets børn eller måltidsklubber til glæde for hele byen, fortæller Henrik Lehmann Andersen og fortsætter: – Men også aktiviteter i de lokale beboerhuse, events eller opsætningen af et teaterstykke i forsamlingshuset er eksempler på aktiviteter, Nordea-fonden ved, at der efterspørges og derfor forventer at støtte. Grundlæggende handler det om at styrke fællesskaber i lokalsamfundet, involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet. Desuden forelægger der flere retningslinjer, som bør læses på nordeafonden.dk. Projektet skal kunne gangsættes inden for 1 år fra tidspunkt for uddeling.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommuner m.fl. – dvs. almennyttige og nonprofitorganisationer – kan søge. Der kan søges mellem 100.000 og 1.000.000 kr. inkl. moms. Projektets budgetsum skal være på minimum 100.000 kr. inkl. moms. Anden ansøgningsrunde: 2. maj til 1. august 2020. Ansøgere får svar ultimo oktober 2020.

Læs om fantastiske oplevelser og events