Blokhus Medier_logo-01
Pandrup

Planer om busholdeplads, oase og nye bygninger

Egnssamlingen har købt det gamle bageri og bliver langt mere synlige

– Bygningen midt på Søndergade i Saltum, hvor der i tre generationer har været Nørgaards Bageri, forsvinder nu bid for bid.
Men det kommer Egnssamlingen med det historiske museum og arkiv til gavn, da den realiserer muligheden for at blive markant mere synlig samt leve op til intentionerne om at være en central del af byens liv.

Vandt budrunden
Tilbage i 2014 overtog Egnssamlingen nabobygningen med den tidligere kro på tvangsauktion og fik dermed 20 meters facade ud mod hovedvejen, der går gennem Saltum.
Da Nørgaards Bageri måtte lukke, overtog kommunen ejendommen og udbød den senere til salg som saneringsmoden ejendom.
I oktober 2019 fik Egnssamlingen så besked om, at den havde vundet budrunden på bygningen og den 3.000 kvadratmeter store grund.

Steen Poulsen er leder og en af to ansatte hos Egnssamlingen. Foto: Vores Jammerbugt

Markant synlighed
– Dermed når vi op på 80 meters facade ud mod vejen, og det vil vi udnytte til at blive markant mere synlige med skilte, aktiviteter og på sigt en ny bygning, siger Steen Poulsen, leder af Egnssamlingen og tilføjer.
– Vi har altid drømt om den synlighed. Vi har mange gæster, som siger, at de godt havde hørt om os, men havde svært ved at finde os.

Bygningen forsvinder bid for bid i disse dage. Foto: Flemming Dahl Jensen

Busholdeplads
På den korte bane betyder det skiltning mod både syd og nord samt placering af vogne og aktiviteter, der giver opmærksomhed.
– Når folk kører forbi, så vil de ikke være i tvivl om, at der sker noget her.
– Og så vil vi gerne donorer jord til en busholdeplads, så vi får bussen væk fra hovedvejen, men det kræver velvilje fra blandt andre NT, siger Steen Poulsen.

Grøn oase midt i byen
Men det handler ikke alene om Egnssamlingen.
– Vi vil også anlægge et museumstorv. En grøn oase midt i byen, som kan kobles på perimeterstien, siger Steen Poulsen.
Egnssamlingen vil nemlig gerne være en central del af foreningslivet, og allerede i dag benytter tre andre foreninger, samlingens lokaler. Det er folkedanserne, slægtsforskere og Røde Kors nørklerne.

Den langsigtede strategi
Strategien på den lange bane er at opføre en ny bygning med blandt andet reception nær hovedvejen og koble den sammen med de nuværende røde bygninger på Faarupvej.
Det skal ske via bygninger og gangarealer, så det til sammen bliver en L-formet bygning.
Steen Poulsen tør ikke sige noget om tidshorisonten, men det betyder blandt andet, at den gamle kro skal fjernes.
– Den er slet ikke tidssvarende. Den var fuld af skimmelsvamp, da vi overtog den, og det er udelukkende ihærdigt arbejde fra vores dygtig frivillige, som har gjort det muligt, at bygningen stadig står, siger Steen Poulsen.

Bygningen med de gule prikker er bageriet. De grønne prikker er den gamle kro, og med de røde prikker er det Egnssamlingens bygningen syd for Faarupvej.

De uvurderlige frivillige
Egnssamling støtter sig nemlig op af den uvurderlige hjælp fra frivillige.
I 2019 var der i gennemsnit 52 frivillige i gang hver uge kl. 9-12 tirsdag og torsdag.
– Det svarer til fire fuldtidsstillinger, pointerer Steen Poulsen.
Egnssamlingen er også unik af andre årsager.
Årligt lægger 8.000 besøgende deres vej forbi, og det er langt flere end statsanerkendte museer kan mønstre.
Desuden findes der ikke mange steder en sådan lokalhistorisk samling, der dækker en hel kommune.

Egnssamlingens udstillinger:

Faarupvej 2a: Den gamle Smedje og Multihuset.
Faarupvej 3: Det gamle Cementstøberi.
Faarupvej 5: Mary´s Hus.

Se mere her:

http://www.egnssamlingen.dk/

Læs om fantastiske oplevelser og events