Fjerritslev

Politiet: Midlertidigt Corona hotspot i Jomfru Ane Gade

Nordjyllands Politi indfører i den kommende weekend, fredag 31. juli og lørdag 1. august, et midlertidigt hotspot, som gælder i Aalborg festgade, Jomfru Ane Gade. Endvidere opsættes skiltning.
Det betyder, at politiet har mulighed for at gribe ind og indføre et midlertidigt opholdsforbud i festgaden, hvis man vurderer, at smitterisikoen er for stor, fordi alt for mange mennesker forsamler sig på et lille område.

Vil undgå store forsamlinger
Politiet iværksætter dette tiltag, fordi politipatruljer efter genåbningen af dele af restaurationsmiljøet i Jomfru Ane Gade har konstateret, at gæsterne forsamles uden for på gaden, når værtshusene lukker kl. 24.   
Og politiet vil have mulighed for at modvirke en eventuel sammenstimlen af personer uden for restaurationerne i Jomfru Ane Gade, der kan give risiko for nye smittekæder. 
– Med oprettelse af et midlertidigt hotspot sender vi et signal om at huske hinanden på fornuftig adfærd med afstand, håndhygiejne og at optræde hensynsfuldt, når vi er sammen i det offentlige rum, forklarer den ansvarlige for politiets indsats, vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Øget patruljering
Om baggrunden for at gøre Jomfru Ane Gade til et hotspot siger Henrik Skals.
– Det handler om at reducere muligheden for, at der opstår større forsamlinger og dermed potentiel risiko for ny smittespredning. Derfor vil borgerne også kunne se en øget tilstedeværelse af politi i området omkring Jomfru Ane Gade, fordi vi som en del af indsatsen iværksætter et skærpet patruljetilsyn med festgaden.”

Der kommer skilte op
Det indebærer ligeledes opsætning af skiltning ved Jomfru Ane Gade for at gøre opmærksom på muligheden for at udstede et opholdsforbud. 
– Vælger vi at udstede et sådant opholdsforbud, så vil det betyde, at man ikke vil have mulighed for at tage ophold i selve Jomfru Ane Gade, men man kan stadig passere igennem det. Det kan, som sagt, være en mulighed for os at tage i brug, hvis der efter en konkret politifaglig vurdering sker sammenstimlen i weekenden, fortæller Henrik Skals.

Dialog med restauratører
Vicepolitiinspektøren understreger, at man har en god dialog med både restauratører i Jomfru Ane Gade og Aalborg Kommune, der er vejmyndighed. Og derfor forventer vicepolitiinspektøren da heller ikke, at det midlertidige hotspot vil give anledning til store udfordringer.   
De overvejende erfaringer under Corona-situationen er nemlig, at langt de fleste nordjyder indtil videre har udvist en høj grad af samfundssind og efterfulgt myndighedernes retningslinjer, ligesom man også har efterkommet politiets løbende anvisninger, når det har været nødvendigt. 
– Vi har kunnet klare det meste med en god dialog, og det er også vores udgangspunkt i Jomfru Ane Gade – men vores patruljer har naturligvis mulighed for at gribe ind, hvis der skulle være nogle få, der ikke retter sig efter politiets anvisninger, siger Henrik Skals.

Gode råd til at undgå opholdsforbud

  • Mange små grupper bliver hurtigt til én stor.
  • Søg væk fra området, hvis det ikke er muligt at holde afstand til andre.
  • Politiet kan indføre et midlertidigt opholdsforbud, hvis det vurderes, at smitterisikoen er for stor p.g.a. for mange personer på samme sted.
  • Også selv om de udgør mange små grupper.
  • Overvej derfor, om I skal finde et andet sted at opholde Jer. 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events