Blokhus

Politiet var på kontrol i sommerlandet

Nordjyllands Politi har i uge 29 udført adskillige færdselskontroller i det nordjyske sommerland, og det blev alt i alt til i hundredvis af sager, blandt andet for sprit- og narkokørsel. Til gengæld blev der ikke registreret nogen vanvidsbilister.
Det oplyser den ansvarlige for indsatsen, politikommissær Thomas Ottesen.
Han oplyser, at man i den operative færdselsafdeling har noteret 464 færdsels- og registerings/afgiftssager i løbet af uge 29, hvoraf de cirka 382 af sagerne fører til sigtelser.
Heraf er der 45 sager, hvor politiet har sigtet trafikanter for at køre påvirket af spiritus- eller narko. 26 af dem er spritsager, mens de resterende 19 er narkosager. 
 
Særdeles farligt
De mange sprit- og narkosager hen over ugen skal selvfølgelig ses i sammenhæng med det aktuelle kontroltryk og de mange mennesker i sommerlandet, men kørsel i påvirket tilstand vil altid bekymre en politikommissær med fokus på færdsel.  
– Antallet, som vi sigter, vil naturligvis hænge sammen med, hvor mange vi rent faktisk standser og kontrollerer, men det ændrer ikke på, at det er særdeles farligt at køre i påvirket tilstand. Man udsætter andre og sig selv for en stor risiko – og bøden er betydelig. Det er både dyrt og farligt, siger Thomas Ottesen.  
Politikommissæren tilføjer, at færdselsbetjentene i år tog færre for narko- og spritkørsel i og omkring selve Skagen. 
– Færre påvirkede bag rattet er i sagens natur positivt, men det er efter min overbevisning også en afledt effekt af, at byen lukker kl. 02, og diskotekerne stadig er lukkede. 

Mange andre sager 
Derudover fremhæver politikommissæren en række sager som eksempler fra ugens massive kontrolindsats. 
Blandt andet blev en Mercedes-Benz konfiskeret beslaglagt med henblik på konfiskation på grund af gentagende kørsel uden førerret, ligesom der blev udfundet godt 70 gram skunk. PÅ grund af mængden blev det vurderet til at være med henblik på videresalg. Desuden blev en bilist på motorvejen syd for Aalborg blev bragt til standsning efter kørsel til cirka 3 betingede frakendelser og cirka 15-20 klip. 
 
I Blokhus
Da betjentene var på stranden ved Blokhus blev der skrevet 3 betingede frakendelser og 2 klip grundet hastighed, ligesom der blev udfærdiget bøder til 4 bilister, der lavede ”donuts” og lignende i sandet.  
Endvidere blev der skrevet en traktor, som blandt andet ikke havde surret wrappede baller, hvilket betød, at disse kunne falde ned til siden på de øvrige trafikanter. 
I Skagen fik 3 biler inddraget nummerplader som følge af mangelfuld eller ingen afgift/registrering. 
Der blev desuden flere steder i sommerlandet skrevet 10 sager om kørsel uden førerret, mens 29 fik en betinget frakendelse for hastighed og en enkelt fik en ubetinget frakendelse for hastighed.

Sikkerhed og tryghed
Thomas Ottesen erklærer sig i store træk tilfreds med indsatsens samlede resultat. 
– Der er de sigtelser og overtrædelser, som vi et eller andet sted havde forventet fordelt bredt ud over det nordjyske sommerland, og i øvrigt er det meget lig sidste års samlede resultat, opsummerer politikommissæren.
– Men samlet set er der selvfølgelig stadig for mange, der overtræder færdselsloven og derved udsætter andre og dem selv for fare. Vores kontroller handler om at skabe sikkerhed og tryghed på vejene. Det er derfor, at vi gør det, og derfor tør jeg godt love, at man vil kunne møde os igen i sommerlandet til næste år, siger Thomas Ottesen.
Han er tilfreds med, at der ikke blev registreret nogen vanvidsbilister i løbet af ugens kontrolindsats. 
– Man kan jo håbe, at flere og flere efterhånden forstår risikoen for konfiskation og afstår fra denne særligt farlige kørsel.
Skat fik desuden hen over ugen med bistand fra Nordjyllands Politi 17 sager med hjem, som der skal beregnes.

Læs om fantastiske oplevelser og events