Fjerritslev

Renovering af børnehaven Grøftekanten

Børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev skal renoveres og opgaven kommer nu i udbud som omvendt licitation. Det besluttede kommunalbestyrelsen torsdag aften 27. maj.
Ved omvendt licitation er anlægsprisen fastsat på forhånd, og entreprenøren byder ind med, hvordan de vil løse opgaven.
Det betyder, at projektet udbydes til totalentreprenør, som står for projektering og opførelse med tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Her indgår både den tilbudte pris og kvaliteten som parametre ved tildelingen af opgaven.

Bedre indretning
Grøftekanten er en integreret institution for børn mellem 0-6 år, og den er i dag normeret til 45 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.  
Det bliver børnehavens eksisterende faciliteter, der renoveres, og under renoveringen vil der være særligt fokus på en bedre indretning og en udvidelse af børnenes garderobeområde.
Toiletfaciliteterne bliver renoveret, og ventilationsanlægget udskiftes. Lydforholdene bliver også forbedret, særligt i grupperummet.
Sammen med brugerne af børnehaven skal kommunen finde ud af de mere konkrete ønsker og behov, der er til renoveringen.
Der er desuden ønske om at lave et samlet personaleområde for vuggestue og børnehave, at etablere et åbent køkken i børnehaven, så børnene kan inddrages i madlavningen, og et ønske om at sammenbygge de to nuværende bygninger, institutionen består af.
Projektforløbet skønnes til at vare to til fire måneder, mens byggeperioden anslås op til syv til ni måneder.

Læs om fantastiske oplevelser og events