Brovst

Robotter hjælper med medicinhåndtering i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune går i gang med implementering af Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM medicineringsrobot), i første omgang til borgerne i hjemmeplejegruppen i Brovst.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Sikker dosering
Jammerbugt kommune har sammen med en række andre kommuner i Region Nordjylland deltaget i NOPII samarbejdet (Nordjysk platform for innovative indkøb) om udviklingen af en robotløsning og et nyt distributionssystem til at håndtere medicinering, og der er allerede gode erfaringer med TIM løsningen fra Aalborg, Hjørring og Vesthimmerlands kommuner.
TIM er en medicineringsrobot, der står i borgerens eget hjem og indeholder den medicin, som borgeren skal have og doserer automatisk medicinen på det rette tidspunkt, når borgeren beder om det.
Den væsentligste fordel ved robotten er, at TIM har en meget stor sikkerhed omkring dosering. Det minimerer risikoen for forkert dosering. En anden væsentlig fordel er, at distribution og dosering af medicin ikke længere er en opgave, som skal løses manuelt af Jammerbugt Kommunes sygepleje.

Selvhjulpen
En tredje fordel er, at borgerne med TIM ikke er afhængige af fysisk fremmøde af en kommunalt ansat, hvorved borgerne er langt mere selvhjulpne og uafhængige af tid og sted for medicinering, og TIM kan også medbringes udenfor hjemmet.
– Det er godt at vores borgere kan få den rigtige medicin dosering uden at være afhængig af, at være hjemme til ar modtage en fra sygeplejen. Og så håber vi selvfølgelig at borgerne tager godt imod projektet, siger Ib Nellemann, formand for social- og sundhedsudvalget.
Borgerne skal selvfølgelig kunne håndtere robotten i praksis. Derfor vil der i starten blive fulgt dagligt op på om løsningen fungerer, som den skal.
Sygeplejen uddannes i brugen af løsningen, så de kan hjælpe borgerne i den praktiske anvendelse af TIM medicineringsrobotten.
Forsøget løber frem til årsskiftet 2021/2022. Herefter evalueres forsøget i forhold til borgertilfredshed og ressourceforbrug med henblik på eventuel yderligere brug af TIM.

Læs om fantastiske oplevelser og events