Aabybro

Rundkørsel på Kattedamsvej på plads i år

– Som tidligere omtalt har kommunalbestyrelsen afsat 4,7 millioner kroner til at forbedre infrastrukturen i Aabybro.

Højner trafiksikkerheden
Og det betyder blandt andet, at der bliver anlagt en rundkørsel ved det firbenede kryds, Kattedamsvej, Ø. Hovensvej og Knøsgårdsvej.
Det sker for at højne trafiksikkerheden i krydset, der er adgangsveje til både Aabybro by generelt – samt kan være det til blandt andet Thomasmindeparken, Skovparken, Knøsgård, Horsbækken samt genbrugspladsen.
Og teknik- og miljøudvalget forventer, at rundkørslen bliver klar til brug i år.
Anlægsarbejdet påtænkes udført af Vej og Park og igangsættes snarest muligt med henblik på at være afsluttet i 2020.

Det sker der:

  • Rundkørsel Kattedamvej, Ø. Hovensvej og Knøsgårdsvej: 3 mio. kr.
  • Ø. Hovensvej og Thomasmindevej udvides med kantsten og afvanding: 1,2 mio. kr.
  • Fortov på vestsiden af Ø. Hovensvej med belysning fra Kattedamsvej til Skovparken 300.000 kr.
  • Fortov på vestsiden af Knøsgårdsvej på strækningen fra Porsevej til Kattedamsvej: 200.000 kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events