Aabybro

Så meget koster de nye erhvervsgrunde

Aabybro er et såkaldt sweetspot, når det handler om erhvervsgrunde, og det gælder stadig. Der er nemlig en stor interesse for erhvervsgrunde i Aabybro generelt og særligt i det nye erhvervsområde på Høgaardsvej i Aabybro, oplyser borgmester Mogens Chr. Gade.

11 grunde
Det nye område, som er en forlængelse af Ny Aabyvej mod øst omfatter 11 erhvervsgrunde, hvoraf der er mulighed for facader direkte ud til hovedvejen for 5 af grundene.
– Derfor er der ekstra interesse for disse 5 grunde, som ligger på første parket ud mod hovedvejen, og det betyder også, at de er lidt dyrere. Og der er allerede vist interesse for grundene, fortæller Mogens Chr. Gade.
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at prisen for de 5 grunde på første parket til hovedvejen bliver 320 kr. per kvadratmeter ekskl. moms, mens de øvrige grunde skal koste 220 kr. per kvadratmeter ekskl. moms.
Grundene varierer i størrelser fra 3.900 til 4.775 kvadratmeter og kan anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomheder samt butikker, der udelukkende forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som ikke kan indpasses i bymidten. Den samlede ramme for sidstnævnte er 5.000 kvadratmeter.

Teknologiparken
Derimod er det nødvendigt med genudbud af to af de nordlige grunde i Teknologiparken.
Grundene var ellers solgt, men køberen sprang i målet.
– Vi fik også et andet bud, men vi mener, det er for lavt, derfor kommer grundene i udbud igen.

Læs om fantastiske oplevelser og events