Pandrup

Sådan åbner skolerne for eleverne

Børne- og familieudvalget i Jammerbugt har planen klar

– På et ekstra møde fredag formiddag 10. april har børne- og familieudvalget besluttet, hvordan skolerne skal åbne op for eleverne efter påske.
Dog skal beslutningen også godkendes som en formandsbeslutning, hvorfor borgmester Mogens Chr. Gade (V) også skal sige god for den.

Færre timer
– Vi nedjusterer timetallet for undervisningen til 25 timer om ugen. Det sker for at sikre, at der er tilstrækkeligt med personaleressourcer samt tilstrækkeligt med tid til forberedelse for personalet, siger Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget.
Dermed følger udvalget den anbefaling, som skolelederne er kommet med.
Dog kan de elever, som eksempelvis skal vente på en skolebus, blive i skolen under pædagogisk opsyn.

Denne dag starter de
Elever i 0. til 3. klasse begynder i skole og SFO 16. april.
Mens elever i 4. og 5. klasse begynder i skole og SFO 17. april. Samme dag starter også deres klubtilbud.
– Dermed får skolerne 15. april til at organisere sig i, siger Ulla Flintholm.
Det betyder, at der stadig er nødpasning 14. og 15. april.
Specialklasserne begynder i skole og SFO 15. april med deres normale timetal, da eleverne allerede er inddelt i mindre grupper.
– Skolerne vil fortsat undervise efter retningslinjerne for nødundervisning, siger Ulla Flintholm.
Dagpleje, vuggestue og børnehaver er derfor også åben 15. april.

Ny i børnehaven

Førskole-tilbud og overgangen fra dagpleje til børnehave åbner 21. april.
– Dermed får børn og forældre mulighed for at sige farvel 20. april, før børnene starter i deres nye tilbud 21. april. Vi kan ikke trække det længere, da der står børn i  kø for at komme ind, siger Ulla Flintholm.

Uenige om fremgangsmåde
Dog var der uenighed i udvalget om, hvordan starttidspunkterne skulle findes.
Socialdemokratiet ønskede en decentral løsning, hvor den enkelte skole og institution selv bestemte en startdato, dog senest 20. april.
Venstre og Dansk Folkeparti ønskede den vedtagne beslutning om en samlet start for at skabe fælles retningslinjer og rammer samt dermed mest mulig tryghed for børn, forældre og personale med klar viden om, hvornår det hele går i gang igen.

Hjælp udefra
– Et enigt udvalg vil gerne kvittere for, at flere kommunale instanser stiller med personale for at understøtte genåbningen. Det gør det muligt at overholde kravene om, at der højst må være 10 personer i en gruppe, siger Ulla Flintholm.
Det er SSP, Jammerbugt Ungdomsskole, PPR og Familiecentret, som stiller personale til rådighed til genåbningen.

Ekstra rengøring
Desuden er det aftalt med ejendomscentret, at der sker ekstra rengøring, så skoler og institutioner lever op til retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
Desuden vil lærerne få uvante arbejdsopgaver som at afspritte tablets.

Læs om fantastiske oplevelser og events