Pandrup

Særlige regler, når der igen må spilles fodbold

Træning i grupper og uden hovedstød og brysttæmning

DBU holder fast i, at både elite- og breddefodbolden først begynder igen, når sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet giver lov til det.
Og når det sker, så skal der trænes efter nye særlige regler for at undgå smitte med COVID-19.
Blandt andet er hovedstød og tæmning af bolden med brystet forbudt.
Der er regler for både optakten til træningen, regler under træningen og efter træningen.
Det er ikke lykkes at indhente oplysninger om nye regler for kampe.

Se reglerne under træning her:

  • Højst 10 personer i en gruppe inkl. træner.
  • Der skal altid være 1 voksen eller træner per gruppe.
  • To meters afstand til hinanden under hele træningen.
  • Opfordring til kun aktiviteter uden fysisk kontakt.
  • Under træningen er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og remedier.
  • Der må IKKE heades til bolden eller tæmmes med brystet.
  • Der må IKKE bruges hænder under træningen. Kun målmanden, der skal spritte handskerne af.
  • Der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
  • De enkelte grupper må ikke blande sig med hinanden under træning.

På en 11-mandsbane må der træne 4 gruppe på hver 8 spillere.

Se de øvrige regler her:
https://www.dbujylland.dk/media/16495/protokol-for-dansk-fodbold-corona-krisen-2020.pdf

Desuden oplyser DBU i en pressemeddelelse:

DBU og DBU Bredde har siden midten af marts haft en klar strategi om at følge myndighedernes anvisninger om nedlukning for at udgå smittespredning.

Dialog om opstart
Selvom DIF og DGI den 20. april meldte ud, at der blev åbnet for udendørs aktiviteter uden kropskontakt med en række forudsætninger, fastholdt DBU Bredde i en udmelding den 21. april at anbefale fortsat nedlukning af dansk fodbold for kampe og enhver form for træning. Denne holdning bakkes op af både myndigheder og DIF, som begge fortsat fraråder, at der startes op med fodbold på nuværende tidspunkt.
Da mange danskere savner, at dansk fodbold kommer i gang igen – både på og udenfor banen – har DBU i et stykke tid været i dialog med myndighederne om særlige corona-regler, så dansk fodbold er klar, når myndighederne forhåbentlig snart giver accept til at spille fodbold igen.

Må ikke starte endnu
De særlige corona-regler har fokus på aktiviteter uden kropskontakt og tager udgangspunkt i de statslige corona-anbefalinger samt DIF’s retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter. Fodboldens corona-regler må dog ikke tages i brug endnu.
DBU’s bestyrelse fastholdt på et møde torsdag eftermiddag 30. april den hidtidige strategi om først at anbefale en genåbning, når sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet har givet accept. Dette har både kulturministeren og DIF erklæret sig enige i, senest på et møde fredag morgen 1. maj.
Før DBU kan anbefale at åbne for at spille fodbold, afventes derfor en accept fra myndighederne på de nye corona-regler.

Sundhed vigtigst
DBU’s formand, Jesper Møller, understreger, at ’folkesundheden fortsat er vigtigere end fodbold’.
– Vi har valgt denne tilgang ud fra et forsigtighedssynspunkt. Vi ønsker ikke at øge risikoen for smittespredning eller overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Før vi kan genåbne med i første omgang corona-regler og derefter træning i fuldt omfang og kampe, skal vi derfor have opfyldt vores ønske om grønt lys fra myndighederne.
– Vi befinder os lige nu i en samfundskrise, og her skal vi være vores ansvar bevidst. Folkesundhed er vigtigere end fodbold – også selv om vi alle savner fodbold, både på og udenfor banen, siger DBU’s formand.Utålmodig bredde
I DBU Bredde oplever alle seks lokalunioner, at mange klubber er utålmodige for at komme i gang med fodbold igen.
– Mange klubber kontakter lokalunionerne med spørgsmål og ønsker til, hvordan og hvornår de kan gå i gang igen. Derfor håber DBU og DBU Bredde, at de nye corona-regler giver klubberne præcise retningslinjer, når vi får myndighedernes accept af, at fodboldklubberne åbner igen, fortæller Lars Albæk, formand for DBU Bredde:

– Vi forstår til fulde, at mange klubber og medlemmer er utålmodige for at komme på græs igen. Vi er i gang med at få afklaret retningslinjerne, så vi kan komme hurtigt i gang igen – i første omgang med aktiviteter uden fysisk kontakt og med en række begrænsninger.

Læs om fantastiske oplevelser og events