Nyheder
imported

Set & Sket: Stort fremmøde i Tranum

Tirsdag 30. juni 2020 var Jammerbugt Kommune vært for et åbent hus i det tidligere asylcenter i Tranum. Mange interesserede deltog for at drøfte stedets fremtid.

Tekst: Louise Kande – Foto: Presse

Godt 35 interesserede borgere mødte op for at se bygningerne, der tidligere lagde rammer til asylcentret i området ved Tranum. Sammen drøftede de mulighederne for, hvordan stedet kan anvendes fremover. Borgmester Mogens Christen Gade bød velkommen, og derefter var der rundvisning i bygningerne i mindre hold. Det gav deltagerne lejlighed til at se og fornemme den helt unikke natur, stedet ligger i, inden de fortsatte drøftelserne. 

Bæredygtighed og botanik

Trods lidt regn var stemningen god, og der kom mange gode og interessante idéer til, hvad fremtiden for det tidligere asylcenter kan indeholde. Der blev blandt andet drøftet bæredygtighed, botanik, vandrehjem, forenings- og undervisningsaktiviteter, rekreative formål og turismepotentialet i området. Jammerbugt Kommune holder et opfølgende møde om det videre forløb for stedet. Der er flere interesserede, som ønsker at arbejde videre med idéerne for fremtidig anvendelse og potentiale, velkomne.

Læs om fantastiske oplevelser og events