Nyheder
imported

Sjælsø skal opføre skole i Aabybro

Jammerbugt Kommune har indgået et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med projektudviklingsvirksomheden Sjælsø. Borgmesteren er glad for den økonomiske sikkerhed, den arkitektoniske udformning og den fremtidssikrede løsning.

Jammerbugt Kommune har indgået et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) med projektudviklingsvirksomheden Sjælsø. Borgmesteren er glad for den økonomiske sikkerhed, den arkitektoniske udformning og den fremtidssikrede løsning.

I dag er det blevet meddelt, at Sjælsø har vundet konkurrencen om opførelse og drift af Ny Aabybro Skole. Projektet, der omfatter ca. 12.000 kvadratmeter nyt skolebyggeri, er det største udbud i Jammerbugt Kommune i senere tid, og ambitionerne er blandt andet at skabe et arkitektonisk fyrtårn for området.

OPP-udbud giver fuld valuta

Borgmesteren for Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), fortæller, at kommunen har valgt den særlige OPP-udbudsform for at nå en løsning, hvor der er sikkerhed for økonomien både under udførelsen og i den efterfølgende driftsfase. Han siger:

– Det er tydeligt, at der i projektets udformning har været meget nøje overvejelser om at skabe en holdbar skole på alle måder. Der er således ikke bare tale om anvendelse af robuste stærke materialer, men også om tekniske fremtidssikrede løsninger og en arkitektur, som er æstetisk holdbar i fremtiden. Økonomisk holder vi os inden for rammen af det afsatte beløb, og jeg vurderer derfor, at vi har fået fuld valuta for vores udbud.

– Jeg er også meget tilfreds med, at projektet for Ny Aabybro Skole så nøje afspejler kommunens vedtagne politik på skoleområdet, hvor vi fokuserer på gode fysiske rammer for børnenes og de unges trivsel, sundhed, læring og udvikling.

Relativt ny udbudsform

OPP er en relativt ny udbudsform, hvor en offentlig bygherre ikke blot udbyder selve byggeriet i konkurrence, men også driften af bygningen i en længere periode. Når det afgøres, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige, ser man derfor på anlægssummen og omkostningerne ved at drive bygningerne som et samlet hele.

For Ny Aabybro Skole har Jammerbugt Kommune valgt selv at finansiere byggeriet og betale driften løbende. I andre OPP-projekter er det tilbudsgiver, som skal skaffe finansieringen, hvorved renter og afdrag på byggeriet bliver en del af den løbende driftsudgift.

1.000 elever i helt nye rammer

Sjælsø har i tråd med anbefalinger fra kommunens byggerådgivere besluttet at rive den eksisterende skole ned og bygge en helt ny. Beslutningen er truffet med begrundelse i, at det er mere rentabelt at drive noget, der er helt nyt frem for at reparere på noget, der er af ældre dato. Hensyn til både miljø, energiforbrug, rengøring og vedligeholdelse har spillet ind.

Ny Aabybro Skole samler i alt 1.000 elever fra tre eksisterende skoler i området. Den nye skole kommer til at bestå af to afdelinger − en til indskoling og en til udskoling. Denne opbygning er valgt for at understøtte kommunens ønske om en faseopdelt skole, hvor eleverne på hvert alderstrin kan få optimale rammer for at udvikle deres personlige, faglige, sociale og kulturelle kompetencer, og hvor man får en glidende overgang fra én del af skolesystemet til den næste del.

Meget overbevisende

I udvælgelsen af det vindende projekt fra Sjælsø har bedømmelsesudvalget især lagt vægt på kvaliteten af byggeriet, hvor der i evalueringsrapporten blandt andet står:

Samlet set vurderes forslaget til at skabe overbevisende til meget overbevisende rammer for en ny skole i Aabybro. Udbudsmaterialets intentioner er i overbevisende grad indarbejdet i forslaget.

Forslaget har bl.a. et meget overbevisende svar på unikke og multianvendelige fællesarealer. Kombinationen af materialevalg og bygningskroppenes bearbejdning betyder at projektet fremstår som et gennembearbejdet og attraktivt bygningsværk.

Projektet vurderes derfor til at være en meget overbevisende opfyldelse af kravene i Udbudsmaterialet.

Læs om fantastiske oplevelser og events