Børn og voksne i Moseby, Kaas og Pandrup i Jammerbugt Kommune kan godt glæde sig, for nu står deres nye samlingspunkt klar. Byggeriet af det nye Skole- og Kulturcenter Jetsmark er afleveret til tiden og venter nu bare på, at der kommer liv i de funklende nye lokaler.
Nu står Skole- og Kulturcenter Jetsmark færdigt, og nøglerne er afleveret til borgmesteren. Tilbage er nu blot at se elever, forældre og borgere myldre ind i lokalerne og give det liv.
Byggeriet er færdigt til tiden og inden for budgettet, og det glæder både borgmester Mogens Christen Gade og holdet fra NCC.
”Jeg ser frem til at elever og personale på det nye skolecenter Jetsmark får optimale fysiske rammer for undervisning og læring – samtidig bliver det spændende at følge, hvordan lokalbefolkningen i øvrigt sammen med skolen vil udleve visionen om at gøre det nye skolecenter til et lokalt kultur- og kraftcenter for hele Jetsmarkområdet i et godt samarbejde med Jetsmark Idrætscenter,” siger borgmester Mogens Christen Gade.
Han suppleres af områdedirektør Jakob Søe Lundgaard fra NCC Building, der også lægger vægt på det tillidsbårne samarbejde.
”Vi er rigtig glade for at aflevere endnu en skole til Jammerbugt Kommune – det er altid noget helt specielt at aflevere et projekt, hvor de fleste af byens borgere får en tilknytning til huset. Projektet har fra dag et været præget af et tillidsfuldt samarbejde mellem projektets parter. Vi har udført projektet med en meget stor del af egenproduktion, både betonarbejder, murerarbejde, elementmontering og tømrerarbejde har vi udført med egne håndværkere,” siger Jakob Søe Lundgaard og fortsætter:
”Det sammen med det tillidsbarede samarbejde har været medvirkende til, at vi har kunnet navigere godt igennem de foranderlige markedsvilkår, vi mødte som følge af corona og krigen i Ukraine – og aflevere en skole til aftalt tid med nul fejl og mangler,” siger Jakob Søe Lundgaard og ønsker kommunen og borgerne et stort tillykke med deres fantastiske nye byggeri.

Et vartegn for området

Skolen kommer til at være et lærings- og kulturcenter for byerne i Jetsmark – Pandrup, Kaas og Moseby – og bliver et vartegn for området.
Det nye skole- og kulturcenter fremstår som et arkitektonisk markant og identitetsskabende byggeri med elevernes læring, trivsel og dannelse i fokus. De nye bygninger vil understøtte skolen som en attraktiv arbejdsplads og fungere i samspil med lokalsamfundet i skolens hverdag.
Skolen danner optimale rammer for de forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af skolens undervisning. Oveni får det lokale kultur- og foreningsliv gavn af den nye skoles faciliteter. Derfor er skolen bygget som en fleksibel og multianvendelig skole, så både inde- og udearealer kan anvendes til så mange forskellige formål.
Centret skal rumme en tresporet skole fra 0.-9. klasse med integreret SFO og plads til førskoleelever fra 1. april til 1. august.

Idræt og bevægelse foregår i Jetsmark Idrætscenter, som ligger lige ved siden af.

Der forventes ca. 200 børn indskrevet i SFO hvert år.

Skolens bruttoareal er ca. 8.500 kvadratmeter.
Skole- og Kulturcenter Jetsmark er opført i samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Norconsult, DK-2 bygherrerådgivning, Nordic Arkitekter, Ark-Plan og Learning Spaces.

Åbent hus

Byggeriet af den nye skole og samlingspunkt i Jetsmark er færdigt, og Jammerbugt Kommune inviterer i den anledning alle interesserede til åbent hus tirsdag 30. maj 2023 kl. 17-18.

Borgmester i Jammerbugt Kommune byder velkommen og herefter er det muligt at se skolen indefra.

Alle velkommen.

Læs om fantastiske oplevelser og events