Nyheder

Søg midler til tryghedsskabende projekter

TrygFonden åbner for ny pulje

Målet er at skabe mere tryghed i Nordjylland, og derfor uddeler TrygFonden endnu en stor pulje, hvor der er ansøgningsfrist til september.
Sidder du med en god ide til et projekt eller en aktivitet, der kan bidrage til mere tryghed i Danmark, kan man ansøge TrygFonden om midler. Det har mange benyttet sig af i foråret, og TrygFondens regionale råd i Nordjylland har netop uddelt 3.223.324 kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter.

Flere kategorier

Der er blevet uddelt midler til projekter opdelt i fire forskellige kategorier.
Indenfor børn og unge arbejder TrygFonden for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv.
I voksengruppen er det et mål for TrygFonden, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.
Den ældre gruppe skal have et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre er også blandt målene for TrygFondens arbejde.
Til sidst er det tryghed i hverdagen, hvor det er vigtigt for TrygFonden, at folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det. Og det er vigtigt for at skabe tryghed, og som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd i Nordjylland valgt at donere midler til denne gruppe.

Næste frist for ansøgning om midler hos TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland er den 1. september 2023. Læs mere om mulighederne på hjemmesiden www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/det-stoetter-vi

Læs om fantastiske oplevelser og events