Nyheder
imported

Sømærket, gaspriser og for høj hastighed var til debat

Blokhus & Omegns Grundejerforening havde kaldt til møde.

Tekst: Martin Frandsen – Foto: Poul Nymark

Blokhus & Omegns Grundejerforening havde søndag 19. juni inviteret til generalforsamling, og den blev traditionen tro holdt på Restaurant Nordstjernen og denne gang med 165 deltagere.

Velbesøgt borgermøde
Formand Jens Saabo kom i sin beretning ind på en række af de større ting i årets løb.
Blandt andet have grundejerforeningen i marts inviteret til et borgermøde, der blev yderst velbesøgt, med baggrund i en stigende undren over kommunale dispensationer fra de gældende lokalplaner til byggeprojekter i området.
Jens Saabo roste Jammerbugt Kommune for at have grebet bolden og mødt op til mødet og redegjort for tilblivelsen af lokalplaner samt kommenteret på seks konkrete projekter, som grundejerforeningen havde udvalgt.
I beretningen tilføjede Jens Saabo, at klageinstansen siden har indskærpet overfor landets kommuner, at en lokalplan skal være klar og let forståelig.

Sømærket og gaspriser
Han kom også ind på de stigende gaspriser og oplyste, at Blokhus Samråd er i dialog med kommunen og forventer i løbet af kort tid at komme med en detaljeret udmelding, om det er realistisk med en tilslutning til Jetsmark Energiværk eller ej.
Formanden oplyste, at task forcens arbejde for at sikre klitterne ved Sømærket nu er så langt, at der er indsamlet 1,5 af de 2,2 mio. kr., det vil koste at flytte Sømærket mod øst og etablere en boardwalk.
Et projekt, som Kystdirektoratet har sagt ja til.
Der planlægges flere tiltag for at skaffe den sidste finansiering, herunder kan en folkefest komme på tale som den gang, der blev rejst midler til Sømærket, oplyser Jens Saabo.
Blokhus & Omegns Grundejerforening vil gentage den succesfulde vinsmagning og støtten på 25.000 kr. til skøjtebanen vil blive gentaget i arbejdet på at gøre Blokhus til en helårsdestination.
Efter beretningen blev der fra flere sider i salen påpeget behovet for, at hastigheden bliver sænket gennem Blokhus by og på de små veje i Kryle Klit.
Derfor blev der efterlyst yderligere hastighedsbegrænsning og bump.
Til bestyrelsen var der genvalg af Jens Saabo, Karl Korfits og Søren Strømgaard.

Læs om fantastiske oplevelser og events