Nyheder
imported

Stærkt lokalsamfund står bag to nye stier rundt om byen

Saltumsti og Skolespor med tilsammen 20 kilometers ruter

Tekst og foto: Presse

Et aktivt landsbysamfund med skole, erhvervsliv og foreninger har sammen med det omkringliggende landbrug skabt nye muligheder for at gå ture i området. Et nyt stinetværk på næsten 20 kilometer med trampestier rundt om hele byen og ud i nærområderne. Undervejs er der små historier på tavler samt steder, man kan slå sig ned på borde/bænke.
– På de lokale udviklingsmøder med landsbyer er der næsten altid ønsker fra borgerne om flere stier i deres lokalområde. Vi har med projektet i Saltum afprøvet en model for, hvordan stier kan realiseres som inspiration for andre landsbyer, siger Helle Bak Andreasen, formand for kultur, fritid og landdistrikt i Jammerbugt Kommune.
Saltumstien har fået tilskud fra byfornyelseslovens forsøgspulje i Trafik – Bygge og Boligstyrelsen.
Liv i By og Skole er med i projektet, da Saltum Skole har bidraget med Skolespor til stinettet.

Velvillige grundejere

Stierne kan kun realiseres, hvis der er velvilje fra landmænd og andre grundejere til at lægge jord til. I Saltum går en seks kilometer lang sti rundt om hele byen, både gennem skov, omkring Nols Sø og i markkanten.
Ud over velvillige landmænd har Saltum Vandværk, Saltum Sogns Menighedsråd og en række private grundejere lagt jord til. Alle er blevet ligeligt kompenseret, og landmænd har taget jord ud af dyrkning.
– Jeg vil gerne bidrage til, at Saltum er et attraktivt sted at bo samt være med til at binde by og land mere sammen, siger landmand Per Dodensig Lundgaard.
Et jordopkøb af Saltum Vandværk har muliggjort, at man nu kan gå hele vejen rundt om Nols Sø.
– En god og tillidsfuld dialog med landboforeninger skaber gode samarbejder og resultater, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Chr. Golding.
Han tilføjer, det er værd at bemærke, at Saltum by gennemskæres af en statsejet hovedvej med et lysreguleret fodgængerfelt, som naturligvis skal anvendes, når man på stiruten skal tværs gennem byen.

Aktive foreninger

Saltum Handelsstandsforening og Egnssamlingen i Saltum har sammen med andre foreninger været aktive for stiens realisering.
Saltum har fået endnu mere at byde på for besøgende og turister. På stiruterne er der opsat tavler, der fortæller historier om det, man møder på sin vej, om dannelsen af det storslåede landskab med Saltum Dale samt historien om Saltum Bryggeri og Plantningsforeningen Koglen.

Ejerskabet til stierne tilhører alle byens borgere. Selve porten til Saltumstierne er ved Egnssamlingen i Saltum. Her indvies stierne 23. juni med tale af Jens Chr. Golding. Følg med på Facebook siden Saltumstien og få detaljer for mødested, tidspunkt og retningslinjer for Covid-19.

Læs om fantastiske oplevelser og events