Nyheder
imported

Status på udsmykningen og renoveringen af Hune kirke

Hvor bliver udsmykningen af? Dette spørgsmål stiller menighedsrådet og udsmykningsudvalget tit hinanden.

Indlæg fra Hune Kirke 

Efter som at projektet blev sat i gang i 2004, burde det sådan set være færdigt her i 2017? Det spørgsmål stiller menighedsrådet og udsmykningsudvalget tit hinanden.

Renoveringen og udsmykningen er planlagt til at blive udført i samme omgang, som var beregnet til 2012-2013, men så kom der ”en mand i vejen med en stor vogn”, nemlig Jammerbugt Kommunes fejlberegning af kirkeskatten, som for Jammerbugts Provstis vedkommende androg kr.14 millioner.  Dette har forsinket opstarten af renoveringen og udsmykningen med 5 til 6 år, så nu er håbet, at arbejdet inde i kirken kan påbegyndes i 2019.  Der er afsat penge til det forberedende udvendige arbejde i 2018.

Nationalmuseet ”Natmus” har foretaget en undersøgelse for at fastslå årsagen til, at gulvet i midtergangen og i koret synker. Resultatet blev, at ”Natmus” forlangte, at jorden skal undersøges, dvs. graves ud og sigtes, hvorefter det lægges ind i kirken igen, og derefter lægges der nyt gulv. Dette kommer til at indgå som en del af renoveringen.

Forslaget til udsmykningen har kunstneren Maja Lisa Engelhardt allerede udarbejdet i 2005. Hovedparten af forarbejdet til renoveringen nåede næsten at være færdigtegnet af arkitekt Jesper Herbert Nielsen, men så kom ”vognen” i vejen. Den overordnede plan, ideerne og tilladelserne fra provst og biskop er på plads.

Da der ikke må bruges kirkeskatte-midler til udsmykningen, har et udvalg sat sig for at skaffe midlerne dertil.

Siden 2014 er der søgt fond støtte. Der er søgt mange fonde, og det fortsætter. Indtil nu er der kommet kr.300.000 fra Augustinus og kr.250.000 fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Den private indsamling begyndte i juli 2016 og er nu på ca. kr.140.000. Målet er at nå kr.200.000.

Donationerne er givet på mange måder, bl.a.

  • ved at donere stifter til mosaikarbejdet i Alterudsmykningen
  • ved de 22 kampagnearrangementer fra oktober 2016 til august 2017

Den kunstneriske udsmykning beløber sig til kr.960.000, så der mangler nu ca. kr.270.000.

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events