sti100 _04
Blokhus

Sti 100 skal forlænges til Løkken

Forbedret oplevelse på populær cykel- og vandresti


Jammerbugt og Hjørring Kommuner har iværksat i et fælles projekt om forlængelse og forbedring af Sti100.
Sti100 er i dag en 8,8 km populær sti, som blev etableret for 40 år siden. Den forløber fra Gateway Blokhus (link) til Kettrup Bjerge (link) syd for Løkken. Stien planlægges nu forlænget helt til Løkken.
På budgetforlig 2020 i Jammerbugt Kommune er der afsat 1,5 mio. kr. til Sti 100 samt kr. 200.000 til wayfinding. Det samlede beløb på 1,7 mio. kr. er frigivet af Jammerbugt Kommune. Samtidig har Hjørring Kommune afsat 1,5 mio. kr., og projektet er også støttet af Realdania med ca. 3 mio. kr. og FLAG Jammerbugt med 190.000 kr.

Løkken vandre

Forbedret oplevelse til vandrere og cyklister

Sammen med repræsentanter for grundejerforeninger, campingpladser, naturstyrelsen og lodsejere er fundet et stiforløb, som byder på gode landskabelige oplevelser og en god forbindelse mod nord. Ca. 75% af den nye sti, der skal anlægges, ligger i Jammerbugt Kommune.
Dele af forløbet bliver kun for gående og dele bliver fælles for cyklister og gående. I dag vejvises cyklister til Løkken ad stranden fra Grønhøj. Dén del af stranden har mere løst sand end længere syd mod Blokhus, der er kørefast. Det giver ikke en særlig god cykeloplevelse nordpå fra Grønhøj mod Løkken.
Derfor er ambitionen at skabe bedre cykelforhold for cyklister nord for Grønhøj ad det nye stiforløb. Også så man kan cykle trygt med sine børn på det sidste stykke op mod Løkken.

Involverer mange parter

Stien går delvist over fællesarealer og fællesstier, der er ejet i ideelle anparter af de omkringliggende sommerhuse. Ialt berører projektet 435 ideelle anparter. Hertil kommer yderligere 7 lodsejere, heraf er 5 lodsejere positive overfor stiforløbet. Landinspektør anbefaler derfor, at nødvendig arealerhvervelse sker ved ekspropriation.
Projektet vil i mindre omfang benytte sommerhusveje og private fællesveje.

cykler blokhus

Fælles lodsejermøde

Da der er så ekstraordinært mange lodsejere er det planen at holde et fælles lodsejermøde, hvor projektet præsenteres og processen forklares. Det vil blive muligt at følge mødet online, hvilket tilgodeser de mange sommerhusejere, der bor langt fra Jammerbugten.

Projektering af stianlægget udbydes til et rådgiverteam bestående af landskabsarkitekter, vejingeniører og trafiksikkerhedseksperter, som skal medvirke til at løfte stioplevelsen og sikkerheden ved krydsninger. Der sammensættes samtidig et advisory-board af bl.a. erhvervsforeningerne i Blokhus og Løkken, relevante aktører og grundejerforeninger.
Når projekteringen er klar inviteres borgere, sommerhusejere, foreninger og øvrige interesserede til stormødet, hvor det kommende stiforløb præsenteres.

Det er planlagt at 1. etape af det nye stiforløb anlægges maj/juni 2024, og det resterende forløb etableres efteråret 2024.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events