Nyheder
imported

Støtte til kultur

Nu og den næste måned frem er det muligt at søge om andel i de 2 millioner kr., som Region Nordjylland uddeler til kultur i Nordjylland.

 Nu og den næste måned frem er det muligt at søge om andel i de 2 millioner kr., som Region Nordjylland uddeler til kultur i Nordjylland.

Kulturpuljen er en del af Regionens ny Kulturstrategi 2012-13, hvor visionen er, at Nordjylland skal have et levende kulturliv, der bidrager til vækst. Det nordjyske kulturliv skal kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart.

Målsætningerne i Kulturstrategi 2012-13 er

·      et Nordjylland i balance med gode vilkår for kultur overalt i regionen

·      et innovativt Nordjylland, hvor kulturen viser nye veje

·      et visionært Nordjylland, der satser på kvalitet og lokalt potentiale

·      et åbent Nordjylland, hvor kulturlivet søger inspiration og samarbejde – både nationalt og internationalt

·      et frugtbart Nordjylland med gode rammer for talenter og etablerede kunstnere

·      et synligt Nordjylland, der markerer sig kulturelt

 Sådan kommer dit projekt i betragtning

Det er muligt at søge støtte inden for fire overordnede områder:

·      Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur

Det skal være muligt at nå stjernerne som kunstner og kulturaktør i Nordjylland og lettere at leve af det. Puljen støtter projekter, der medvirker til at skabe nye jobs, nye markeder og øget afsætning af kunst og kultur. Det kan f.eks. ske gennem udvikling af nye modeller for afsætning, publikumsudvikling, formidling, synliggørelse, organisering og økonomisk bæredygtighed. Projekterne kan også bidrage ved at nytænke relationerne mellem kunstner, formidler og publikum.

·      Stedbundne kulturelle potentialer

Der findes i Nordjylland en lang række steder, hvor der i kraft af den geografiske placering eller den lokale kulturarv er potentiale for at skabe nye kulturelle tilbud og oplevelser. De kan både være med til at gøre området attraktivt at bo i og tiltrække turister. Puljen skal bidrage til, at flere af disse potentialer realiseres på et højt kvalitativt niveau.

·      Fokus på international inspiration i nordjysk kulturliv

Nordjysk kulturliv har brug for udsyn og internationale relationer, der bidrager med inspiration, høj kvalitet, nye aktiviteter og netværksdannelse. Formålet er, at den internationale inspiration spredes og bidrager mest muligt til udviklingen af det nordjyske kulturliv.

·      Samspil mellem kulturliv og offentlige/private aktører

Kunst og kultur er også erhverv, som kan bidrage til vækst og nytænkning. Med kulturpuljen ønsker Region Nordjylland at understøtte mere samspil mellem kulturliv og offentlige/private aktører – f.eks. projekter, der stimulerer til øget brug af kunst og kultur hos virksomheder og organisationer, udvikler og anvender kulturelle værktøjer til innovation, synliggør værdien af kunstneriske kompetencer, eller bidrager til udvikling af nye arbejdsmarkeder for det nordjyske kulturerhverv.

Der er ansøgningsfrist fredag den 26. oktober.

Man kan finde mere information på Regionens hjemmeside under Regional Udvikling. Under nyheder på Jammerbugt Kommunes hjemmeside eller ved at kontakte kommunens kulturkonsulent Ulla Tjell.

Link til Regionens kulturpulje http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/KulturTurismeOgOplevelse/Kulturpuljen/

 

Læs om fantastiske oplevelser og events