Aabybro

Støtte til ny motorikbane i Biersted

Biersted Landsbyråd har søgt om støtte fra Jammerbugt Kommunes landdistriktspulje til anlæg af en motorikbane i læbæltet mellem skolen og idrætsanlægget.

En naturlig ide
Formålet er at udnytte området til leg og motorik.
Det skal være et område, hvor det er naturligt at lege og bevæge sig, ligesom både skolebørn og unge i idrætsforeningen impulsivt kan give sig i kast med balance, koordination og styrketræning.
Desuden skal området være bindeled mellem skole og fritid, da læbæltet ender ved Biersted Ungdomsklub, hvor der i dag findes multibane og skaterpark.
Derfor kan motorikbanen være et udfordrende alternativ.
Området skal blandt andet også være med at give skolebørn, herunder ASF-børn, flere, og bedre muligheder for at bruge kroppen i skoletiden.

Et mønsterprojekt
– Vi har valgt at støtte med de ansøgte 25.000 kroner, oplyser Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
– Projekter indeholder alle de kriterier, der skal til at få støtten, og det er et mønsterprojekt.  Det kommer alle til gode. Der er et tæt samarbejde om det i lokalsamfundet. Det er med i den lokale LUP, og de indeholder frivillig arbejdskraft, siger hun om projektet til et samlet budget på 320.000 kroner.
Det er endnu for tidligt at sige, hvornår den ny bane kan være endnu et fritidstilbud i Biersted:
Biersted Landsbyråd er nemlig i færd med at søge penge hos fonde til projektet og afventer svar, oplyser Flemming Thagaard.

En tidligere skitse over, hvordan en motorikbane kan placeres mellem skole og idrætsanlæg.

Læs om fantastiske oplevelser og events