Fjerritslev

Styregruppe for Fjerritslevs masterplan

Som et led i udarbejdelsen af masterplaner for de 4 hovedbyer i Jammerbugt blev der i 2015 også vedtaget en masterplan for Fjerritslev.

Byfornyelse
Et af punkterne i planen er den igangværende byfornyelse af områder i Fjerritslev bymidte.
Derudover er der kommet en Netto til på hjørnet af Aggersundvej og Jernbanegade, og Jammerbugt Kommune har fået en ansøgning om yderligere en detailhandelsbutik vest for Netto.
Tiden er derfor inde til at igangsætte en proces med en midtbyplan, der tager afsæt i den eksisterende masterplan og igangværende områdefornyelse.
Der vil være en proces, som indebærer høj grad af involvering af nøgleaktører i byen, herunder afholdelse af workshops, byvandring og borgermøde. Processen tænkes styret ved inddragelse af eksterne konsulenter, som styrer og opsamler input fra processen.

For at sikre, at der sker lokal forankring og udvikling anbefaler teknisk udvalg, at økonomiudvalget siger god for en styregruppe bestående af:

 • Borgmester Mogens Chr. Gade
 • Udvalgsformand Jens Chr. Golding
 • Direktør Peter Laursen
 • To repræsentanter fra handelsstandsforening
 • To repræsentanter fra borgerforening
 • En repræsentant fra Vækst Jammerbugt
 • En repræsentant fra Teknik og Anlæg (VEJ)
 • Afdelingsleder, Planafdelingen
 • Projektejer, Vækst- og Udviklingsforvaltningen
 • Projektleder, Planafdelingen

Der skal nemlig igangsættes en proces med en midtbyplan, der tager afsæt i den eksisterende masterplan og igangværende områdefornyelse.
Der mangler blandt andet at blive set på området ved Droobs Plads og adgangen til Anlægget.
Derfor kunne en afgrænsning af midtbyplanen koncentrere sig om området ved Droobs Plads, Søndergade, Jernbanegade og Aggersundvej.

Fokus i midtbyplan skal bl.a. være:

 • Udvikling og udviklingstendenser i midtbyen
 • Et aktivt bymiljø
 • Fortællingen om midtbyen
 • Potentielle investorer
 • Rekreative potentialer og forbindelser i midtbyen
 • Trafikale forhold i midtbyen

Læs om fantastiske oplevelser og events