Brovst

Styrket kvalitet på børnehandicap-området

Af den nyeste ankestatistik for 2020 fremgår det, at Jammerbugt Kommune har forbedret sig markant i forhold til hvor mange sager, kommunen har fået omgjort.
Omgørelsesprocenten er dalet fra 58 pct i 2016 til 22,2 pct. i 2020. Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle kommunens behandlede sager på børnehandicapområdet i Ankestyrelsen.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Flot placering
Landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten ligger på 52 pct. Dermed placerer Jammerbugt Kommune sig rigtig flot i forhold til landets andre kommuner.
– Jammerbugt Kommunes flotte resultat fra ankestatistikken viser, at et fokuseret udviklingsarbejde i forhold til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet nu bærer frugt, siger Ulla Flintholm, formand for børne- og familieudvalget.

Målrettet forløb
I perioden fra september 2017 til december 2019 har Jammerbugt Kommune deltaget i et såkaldt ’Task Force-forløb’ på børnehandicapområdet.
Det er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, som tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling på det specialiserede børneområde.
I forbindelse med Task Force-forløbet har ledelse og socialrådgivere på børnehandicapområdet modtaget målrettet rådgivning.
En forklaring på den positive udvikling i Jammerbugt Kommune i henhold til ankestatistikken skyldes det målrettede fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.
Task Force-forløbet har nemlig i høj grad bidraget positivt til en mere ensartet sagsbehandling på området, hvor alle sager bliver behandlet grundigt og efter samme systematik, så der er et solidt grundlag for at træffe lovmedholdelige afgørelser.

Mere borgerinddragelse
Med forløbet er der også kommet et endnu større fokus på borgerinddragelse, hvor der i dag er en fast, systematisk praksis, hvor borgeren altid bliver inddraget forud for en afgørelse i de tilfælde, hvor der er oplysninger der er ugunstige for borgeren, i forhold til det der ansøges om.
Desuden har Jammerbugt Kommune siden 2019 haft fokus på at videreudvikle børnehandicapområdet gennem ”Sammen om familien”.
Et projekt, som har fokus på børns funktionsnedsættelser og de mange aspekter af familiens trivsel, der er forbundet hermed. Målet er, at familierne oplever at blive mødt, inddraget og lyttet til, så vi sammen arbejder hen mod et fælles mål med afsæt i familiens egne ønsker, behov og muligheder – og at familierne oplever mødet med kommunen som mere enkelt, sammenhængende og koordineret

Fortsat positiv udvikling
Socialrådgivernes arbejdsgangsprocedurer er således blevet opkvalificeret og udviklet, så sagerne på børnehandicapområdet bliver undersøgt systematisk med fokus på inddragelse af borgerne og dybdegående sagsbehandling.
Dette afføder lovmedholdelige afgørelser og dermed få sager, som ankestyrelsen hjemviser.
– I Jammerbugt Kommune har vi sat hårdt ind på grundighed, ensretning og højere og mere systematisk grad af borgerinddragelse. Nu vil vi sørge for fremadrettet at fastholde den positive udvikling. Det er et rigtig vigtigt område, og selv om vi har opnået disse flotte resultater, arbejder vi kontinuerligt på at blive bedre, siger Ulla Flintholm.

Læs om fantastiske oplevelser og events

Relaterede artikler