Blokhus

Task force foreslår løsning med kystsikring

Den af Jammerbugt Kommune nedsatte task force, der skal se på kystsikring, har på et møde besluttet at arbejde videre med et forslag om, hvordan man kan hindre Vesterhavet og stormene i fortsat at æde sig ind på klitterne ved Sømærket i Blokhus samt skubbe rundt med og ødelægge badehusene.

Medlemmerne af task forcen er:

  • Formand for teknisk udvalg, Jens Chr. Golding (S).
  • Næstformand for teknisk udvalg, Torben Sørensen (V)
  • Repræsentanter fra Hune-Blokhus Borgerforening.
  • Erhvervsforeningen Destination Blokhus
  • Blokhus & Omegns Grundejerforening

Pil i rækker
Man er enige om, at der skal ske noget og, at det haster, oplyser Karl Korfits fra grundejerforeningen.
Forslaget går ud på at grave et par rækker pil ned nær foden af klitterne.
Erfaringer fra Nr. Lyngby viser nemlig, at det ikke alene hindrer havet i at gnave af klitterne, men også holder på og øger mængden af sand.

Promenade i træ
Det skal kombineres med anlæg af en træpromenade hen over toppen af klitterne til brug for beboere og gæster, der benytter klitterne ved Sømærket til at nyde udsigt og solnedgang.
Den megen trafik ved Sømærket slider nemlig også på klitterne, og får dem til erodere, hvorfor en platform vil være med til at samle og dermed regulere trafikken i området ved Sømærket.
Dog bliver der også stadig kigget på alternative løsninger.

Efterårets og vinterens storme er hårde ved klitterne. Arkivfoto: Vores Jammerbugt

Med i budgetforhandling
Jens Chr. Golding tager ønskerne med til forhandlingerne om kommunens budget 2021.
– Vi vil prøve at få afsat et beløb, som betyder, at vi kan arbejde videre med projektet, siger han.
Desuden skal Naturstyrelsen og Kystdirektoratet tages i ed i forhold til en tilladelse til projektet.

Invitation til direktoratet
Kystdirektoratet skulle via skype også have deltaget i mødet med task forcen, men tekniske drillerier betød, at dette ikke lykkedes.
Derfor er direktoratet også inviteret til Blokhus for ved selvsyn at se på udfordringerne og muligheden for en løsning.

Læs om fantastiske oplevelser og events