Nyheder
imported

Teknik, Vækst og Kultur bliver den nye forvaltning i Jammerbugt Kommune

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holdt møde den 19. januar og beslutningerne om, hvordan en ny fremtidig struktur i kommunen skal være, er taget.

Ny forvaltning i Pandrup under navnet Teknik, Vækst og Kultur

Tekst: Pressemeddelelse

Der etableres en helt ny forvaltning i Pandrup under navnet Teknik, Vækst og Kultur. Der skal ansættes en ny direktør for forvaltningen, og medarbejdere fra Vækst Jammerbugt og udviklingskonsulenter med fokus på landdistrikter, kultur og fritid flytter til Pandrup. Dette er en af de væsentligste ændringerne i organisationen, men der kommer dog også justeringer rundt omkring i organisationen.

– Vi ser det som en helt naturlig proces, at vi justerer strukturen i Jammerbugten, efter at have kørt med nogenlunde sammen forvaltningsmæssige struktur siden 2007, da kommunen blev dannet. Verden forandrer sig og vi tilpasser vores organisation i forhold til de signaler og kommentarer vi får fra vores interessenter og samarbejdspartnere – blandt andet erhvervslivet –  siger borgermester Mogens Gade. Det er derfor helt naturligt, at ændringerne kommer nu, forsætter borgmesteren.

En indgang til kommunen

Med den nye forvaltning kommer der endnu mere synergi i Jammerbugt Kommune. Vi har etableret projekt `En indgang til kommunen`, således at virksomheder opnå en endnu bedre koordinering af virksomhedshenvendelser. Dette skal forbedre servicen, skabe tættere dialog og sætte fokus på en mere dynamisk sagsbehandling. Borgere og virksomheder vil ikke længere opleve at blive sendt rundt i systemet. Dette er bare en af kongstankerne med den nye forvaltning i Pandrup.

Det gode liv i Jammerbugt – til gavn og glæde for borgerne

Borgernes gode liv i forhold til forsat udvikling i landsbyerne, hele fritidsdelen og den rekreative del med at bruge naturen bliver også organiseret sammen i den nye forvaltning, således at myndighedspersoner og udviklingskonsulenter på området bliver knyttet tættere sammen, så der skabes endnu mere fokus på muligheder og synergi i forhold til udvikling og myndighedsudøvelse.

Flere ændringer

Ud over den nye forvaltning sker der på andre områder også strukturændringer. Den samlede struktur indebærer en slankning af ledelsesstrukturen og et øget fokus på at skabe større sammenhæng mellem fagområder. Skole- og dagtilbudsområdet slås sammen, og tilsvarende lægges sundheds- og socialområdet sammen under fælles ledelse. Integrationsafdelingen knyttes tættere til beskæftigelsesområdet, og sundhedsområdet forankres i en stabsfunktion. Stabene i Aabybro omorganiseres også, og der vil fremover være en stabschef med ansvar for stabene.

 

Den nye organisering træder i kraft den 1. maj, og det er planen at evaluere den nye struktur i 2016.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events