Aabybro

Tidligt budgetforlig i Jammerbugt

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har fredag 3. september 2021 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed bag aftalen.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en budgetaftale.

Politisk stabilitet
Dermed kom budgetforliget i hus allerede på det første budgetseminar.
– En god tradition med brede budgetforlig fortsætter med budgetaftalen for 2022, og jeg vil gerne takke kommunalbestyrelsen for evnen og viljen til samarbejde på tværs af de politiske grupper. Den politiske stabilitet er helt afgørende for den økonomiske stabilitet, siger borgmester Mogens Christen Gade.
– Efter halvandet år med COVID-19 er udsigterne for virksomheder og lønmodtagere nu meget lysere og Jammerbugt Kommunes økonomi er samtidig blevet mere robust. Derfor har det været muligt at prioritere flere penge til velfærd og udvikling af kommunen, fortæller Mogens Christen Gade.   
Både skat og grundskyld forbliver uændret.

Demografiske udvikling og serviceniveau
Udviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde er fortsat præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov.
Med budgetaftalen for 2022 er der afsat yderligere 20 mio. kr. for at sikre niveauet og kapaciteten på området.
På seniorområdet har forligspartierne afsat yderligere 8,4 mio. kr. i 2022, for at kunne give en endnu bedre omsorg og pleje og for at sikre klippekortsordningen i sin nuværende form, så de svageste borgere får mulighed for yderligere aktiviteter efter eget valg.
Der bl.a. af sat midler til bedre bemanding, opnormering i hjemmeplejen og kompetenceudvikling af medarbejderne.
Samtidig er der afsat yderligere 2,35 mio. kr. til at styrke normeringen i folkeskolernes indskoling samt 0,4 mio. kr. til opnormering på SFO-området. Endelig er der prioriteret 50.000 kr. til handicapidræt.

Udvikling i by og land
Budgetaftalen betyder, at der fortsat investeres i udvikling af kommunen.
Eksempler herpå er bl.a.:

 • Der skal arbejdes med Masterplaner/midtbyplaner i Pandrup og Fjerritslev, Kaas og Nørhalne med henblik på at udvikle byområderne.
 • Der sat penge af til udviklingsplaner for ”Nordriget” – Ingstrup, Saltum, Sdr. Saltum, Vester Hjermitslev samt Kaas/Moseby samt også Nørhalne.
 • Der er afsat midler til, at der kan udarbejdes nye lokalplaner, så sommerhusområderne kan udvikles.
 • Der afsættes 1,5 mio. kr. til lyskryds og buslomme i Hune med henblik på at sikre en bedre trafikafvikling
 • Yderligere 4 mio. kr. til Foreningshuset i Aabybro, så Jammerbugt Kommune i alt bidrager med 8 mio. kr. til projektet.
 • Et tilskud på 1,3 mio. kr. til fornyelse af den nedslidte kunstgræsbane i Fjerritslev
 • Nyt lysanlæg til fodboldbanerne i Tranum (0,3 mio. kr.)
 • Bevilling til Han Herred Havbåde er forlænget med 0,5 mio. kr. om året
 • Forskønnelse af området omkring Elmevej i Brovst (0,5 mio. kr.)
 • Ændring af indsejlingen til Attrup Havn, så den matcher ønsker og behov for de sejlende turister (0,5 mio. kr.)
 • Finansiering til gennemførelse af etape 2 af bymidteplanen for Aabybro.
 • Initiativer til at fremme etableringen af el-ladestandere i kommunen.

Trafiksikkerheden i Jammerbugt Kommune prioriteres yderligere med bl.a.:

 • Planlægning af ny cykelsti langs Kvorupvej, som skal binde Pandrup, Kaas og Moseby-området sammen med Blokhus
 • Sikker skolevej ved bl.a. Brovst Skole og fra Ørebro til Fjerritslev
 • Etablering af fortov langs Aarupvej ved Skovsgaard og i forbindelse med etableringen af den nye skole i Jetsmark

– Forligspartierne har med næste års budget ønsket at understøtte udviklingen i HELE Jammerbugt Kommune, så kommunen fortsat kan være et godt sted at bo og leve og en attraktiv kommune for virksomheder at etablere sig i, siger Mogens Christen Gade.
Budgettet godkendes endeligt ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling 14. oktober 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events