Nyheder
imported

Til en stille stund

Mosesøen ved Moseby - et Tankested

Tekst: Louise Kande (redigeret) – Foto: Presse

Jammerbugten er især kendt for brede sandstrande og hvide klitter bevokset med marehalm. Men få kilometer fra vestkystens åbne og lette landskab ligger mosen gådefuld og frodig. Her er jorden tung, fugtig og kulsort, og mærker man godt efter, kan man føle, hvordan den gynger, når man tramper afsted. Dette var engang mosekonens, lygtemændenes og elvernes tilholdssted, hvor det gjaldt om at bevæge sig rundt med agtpågivenhed.

Rovfugle og søudsigt

Pandrup og Moseby øst for Blokhus er omgivet af moseområder: Sandmosen, Koldmosen, Lundergårds Mose, Udholm Mose og Store Vildmose. I dag er store dele af mosen omdannet til et fantastisk naturområde, der byder på et varieret dyre- og planteliv. Her trives blandt andet duehøg, mosehornugle, skovhornugle, rørhøg og blå kærhøg.

Ved Mosesøen syd for Rødhusvej sydvest for Moseby er der mulighed for at gå en dejlig tur på det afmærkede stisystem. Her er opstillet borde og bænke, hvor man kan nyde sin medbragte madpakke eller en kop kaffe fra termokanden, mens man lader øjnene dvæle på søen, og tankerne tager på langfart. Et perfekt sted til en stille stund.

Dannelse af mosen

Da landhævningen for 4-5000 år siden for alvor gjorde sig gældende – efter at stenalder-/Litorinahavet havde overskyllet store dele af Vendsyssel – tørlagdes den gamle havbund gradvist. Det er på den stenalderflade, Vendsyssels to store højmoser, Lundergårds Mose (med Mosesøen) og Store Vildmose, findes.

I Lundergårds Mose er der gjort flere fund af romerske bronzekar, glasskåle og glasperler fra jernalderen, der vidner om, at der i randen af Store Vildmose har været handel med blandt andet de sydeuropæiske lande.

Industrieventyr i mosen

Det var også tørv fra Lundergårds Mose, der dannede baggrunden for et af Nordjyllands store industrieventyr – Kaas Briketfabrik. Fabrikken var i drift fra 1926 til 1966. Da produktionen var på sit højeste under 2. Verdenskrig, arbejdede mere end 600 personer på fabrikken. I mosen var der cirka 1200 personer beskæftiget i højsæsonen fra april til september. De producerede i gennemsnit 120.000 tons tørv og briketter om året. Mængden svarende til det årlige energibehov i en by af Aalborgs størrelse.

Det gik godt så længe, der var tørv i mosen, men samtidig med at det blev mere almindeligt at fyre med kul, olie og gas ebbede eventyret ved Moseby stille og roligt ud.

Under 2. Verdenskrig fik den dengang ufremkommelige og ugæstfri mose stor betydning. Ifølge det lokale Moselaug blev området et af Danmarks største nedkastningssteder, hvor allierede fly over 220 gange kastede våben ned til danske sabotagegrupper. Kun 24 nedkastninger blev opdaget. Den daværende direktør for briketfabrikken stillede velvilligt lastbiler til rådighed, når der skulle hentes containere med våben i mosen. Og folk, som måtte gå under jorden på grund af krigen, fik arbejde i mosen.

Hos VisitJammerbugten i Blokhus kan du finde yderligere inspiration til flere skønne ferietips.

Læs om fantastiske oplevelser og events