Aabybro

Tilbygning samler skole og børnehave som 1 enhed

Når den tiltrængte udvidelse af Børnehaven Regnbuen i Nørhalne bliver gennemført, så sker det med en gennemtænkt tilbygning, der samler Nørhalne Samdrevne Institutioner – skole, SFO, børnehave og vuggestue – til én enhed som ønsket.
En enig styregruppe har valgt Tom Jakobsen A/S til at opføre tilbygningen til Nørhalne Børnehave, og udvidelsen er gennemtænkt på alle parametre og opfylder alle de ønsker, der har været til tilbygningen.

Den nye hovedindgang set fra børnehavens nordlige p-plads. Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Kreativ og fleksibel løsning
– Med den nye tilbygning får vi en æstetisk smuk løsning, der er både kreativ og gennemtænkt og derfor opfylder det store ønske om at samle vuggestue, børnehave, SFO og skole i en enhed. Samtidig er det et forslag, som tilgodeser det ønske, der har været om fleksibilitet i anvendelse af rummene, siger Ulla Flintholm, formand for børne- og familieudvalget.
– Desuden bliver en stor del af den eksisterende børnehave renoveret, hvilket betyder rigtig meget for kulturen, alle børn og medarbejdere. Ingen kommer til at være i ”det nye”. Det var faktisk ikke et krav i udbudsmaterialet, så det blev vi meget positivt overrasket over, uddyber hun.

Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Identiske pyramider
Forslaget er inspireret af bygningen med pyramidetaget.
Tilbygningen tager nemlig udgangspunkt i denne form gennem to nye identiske pyramider bygget sammen med den eksisterende børnehave og vuggestue.
Hermed skabes der visuel ro og ensartethed. Samtidig bygges børnehave og vuggestue sammen med skolen gennem en glasgang, som samtidig får funktion af et nyt flot indgangsparti.

Et nyt lyst fællesrum med højt til loftet. Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Bevarer legeareal
– Vi gælder os meget over den valgte løsning. Udover at den vil samle hele institutionen på smukkeste vis, så bevarer vi børnenes legeareal, siger skolelede Finn Bonde.
– Det har været vigtigt, og det er glædeligt, at der også bliver penge til at forny og renovere legearealer. Indvendigt har vi fået alt det, vi har ønsket os. Udover at der bliver bedre plads til alle børnehavebørnene etableres der til hvert grupperum separate indgange og garderober. Det har været vigtigt ønske.  Vi får et værksted, et lyst multirum med højt til loftet samt mødelokale, siger han og tilføjer.
– Vi har fået en løsning som på alle måder vil understøtte den pædagogiske praksis, og vi glæder os rigtig meget. 
Den nye børnehave forventes at stå klar til ibrugtagning 1. august 2021.
I mellemtiden er der opsat en midlertidig pavillon til børnehavens brug.

Nybygningen tager udgangspunkt i det karakteristiske pyramidetag. Foto: Vores Jammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events