Blokhus

Tilfredsstillende resultat på boligmarkedet

Ejendomsmægler Søren Villadsen gør status

På trods af stigende renter, inflation og høje energipriser kan ejendomsmægler Søren Villadsen se tilbage på et tilfredsstillende 2023.

-Vi havde helt klart forventet, at se ind i et værre 2023 end det, det faktisk endte med ved årets udgang. Sommerhussalget har været over al forventning, fortæller Søren Villadsen. Også i november og december har vi haft en del handler med sommerhuse.

Selvom det generelt er gået udmærket i 2023 har der dog også været bump på vejen, fortæller han. På boligmarkedet for helårsboliger har der grundet de markedsvilkår, der er lige pt været udfordringer.

-Vi oplever, at køberne af helårsboliger er tilbageholdende med at købe. Det hænger som regel sammen med bankernes velvillighed i forhold til belåningen set i relation til de stigende renter, vi har set det seneste års tid, siger Søren Villadsen. Køberne kommer ofte tilbage og siger, at de af bankrådgiveren er blevet rådet til at vente og se tiden an, og det har naturligvis også haft indflydelse på vores forretning.

Skæve ejendomsvurderinger

Han fortæller videre, at efter de nye ejendomsvurderinger er kommet ud, har det for de flestes vedkommende ikke udfordret bolighandlerne. Dog kunne der mærkes stor usikkerhed i markedet i månederne op til at de nye foreløbige vurderinger blev sendt ud. Generelt passer de på sommerhusene, og nogle har endda oplevet, at de får en billigere ejendomsværdibeskatning og grundskyld. På helårshuse oplever de modsat, at der er flere udfordringer. Eksempelvis er der grundværdier i bl.a. Pandrup, som pludselig er steget til 2,5-3 millioner. Et tal, som burde springe i øjnene og blive gennemgået manuelt, hvis man skeler til markedsprisen på øvrige huse i området og det, de normalvis handles til.

-Vi opfordrer derfor også sælgerne til at klage, når vi støder på det, siger Søren Villadsen.

sommerhus Blokhus hund Hirtshals_Photo Robin Skjoldborg_70

Et blomstrende marked for sommerhuse

Han vurderer, at sommerhussalget er gået godt, da mange købere, der ønsker at investere i et sommerhus ikke står overfor de samme udfordringer som eksempelvis købere af helårsboliger. Sommerhuskøberne har typisk luft i økonomien til at investere i en sommerbolig og er knap så afhængige af bankernes velvillighed til belåning.

Samtidig går udlejning af sommerhuse rigtig godt. De høje temperaturer i Sydeuropa i sommers, og trygheden ved at holde ferie i Danmark har stærk indflydelse på turisternes adfærd og er medvirkende årsag til at flere og flere vælger Danmark som foretrukket feriedestination.

Eksisterende sommerhusejere, der f.eks. oplever et øget pres økonomisk, ser det derfor som en oplagt mulighed at udleje deres sommerhus i stedet for sælge det. Herigennem kan de få dækket faste omkostninger, som dermed kan være med til at give luft i husholdningsbudgettet.

-Det er også med til at holde hånden under priserne på sommerhusmarkedet, fortsætter Søren Villadsen.

Han er fortrøstningsfuld, når han vender blikket mod 2024:

-Vi regner faktisk med at 2024 bliver en tand bedre end 2023. Vi ser, at inflationen er aftagende med faldne renter til følge, mere positive udmeldinger i medierne omkring den fremtidige økonomi, og en generel stabilisering af de finansielle markeder. Samtidig er energipriser heller ikke på samme alarmerende niveau som sidste vinter, og det åbner helt klart op for at flere kan og tør at investere i boliger i 2024.

Læs om fantastiske oplevelser og events