Blokhus Medier_logo-01
Aabybro

Tre skoler må ud og låne lokaler

De ældste elever skal også undervises 25 timer om ugen

Tre af kommunens store folkeskoler er udfordret på plads, når 6. til 10. klasserne mandag 18. maj atter begynder i skole, og myndighedernes krav om afstand skal overholdes.
Derfor har skolerne i Aabybro, Brovst og Fjerritslev måttet ud i byen for at låne lokaler.
Det oplyser Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget.

Skolernes løsning:

  • Aabybro Skole: 10. klasserne flyttes til VUC.
  • Fjerritslev Skole: 9. og 10. klasserne undervises på Fjerritslev Gymnasium.
  • Fjerritslev Skole: 8. klasserne undervises i Idrætscenter Jammerbugt.
  • Brovst Skole: Benytter bygningen, der tidligere rummede Asylcentrets Voksenskole.

Hjælp fra Ungdomsskolen
Samtidig betyder fase 2 i genåbningen, at Fjerritslev Skole får brug for yderligere tre undervisere, og skolen låner derfor tre medarbejdere fra Ungdomsskolen.
– Dermed bliver alle elever mødt af kendte ansigter, oplyser Ulla Flintholm.
– Skolelederne, lærerne og pædagogerne i Jammerbugt Kommune har været helt fantastiske medspillere under genåbningen både i forbindelse med fase 1 og nu med fase 2. Så stor ros til alle, siger hun.

25 timer om ugen
Desuden besluttede et enigt børne- og familieudvalg på et ekstra møde torsdag aften, at de ældste elever ligesom 0. til 6. klasserne skal have undervisning 25 timer om ugen.
Med 25 timer kan der fortsat være fokus på kvaliteten i undervisningen, og de fleste skoler vil kunne dække undervisningen med eget pædagogisk personale, lyder begrundelsen.
Enkelte har behov for ekstra personale, som for nuværende dækkes af udlånte medarbejde eller kandidater fra Corona-jobbanken.

Fortsat nødundervisning
Undervisningen vil i fase 2 fortsat være nødundervisning, men skal i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav.
Undervisningen skal som udgangspunkt foregå fysisk på skolen, men der er ikke længere et krav om, at den i videst muligt omfang foregå udendørs.
Skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisningen for at undgå smittespredning, og der kan af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.

God hygiejne
Forvaltningen har i tæt samarbejde med Ejendomscentret indgået en aftale, der sikrer, at rengøringen i fase 2 af genåbningen vil efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav.
God hygiejne og kontaktreduktion er afgørende for forebyggelse af smittespredning, hvorfor anbefalingerne fra Børne- og Undervisningsministeriet er:

  • Udgangspunkt for aktiviteter er elevernes klasse
  • Generel anbefaling om 1 meters afstand. Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen ikke kan efterleves. Det kan være i praktiske fag. Børn, der skal trøstes og i frikvarterer.
  • Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene er i faste grupper af børn og voksne. Dette svarer til, hvordan man normalt inddeler børnene i stuer/grupper. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO’en kan være den samme som i skolen (klassen). Børn og pædagoger kan undtagelsesvist samles på tværs af stuer og grupper i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med pasning i ydertimerne.

Ministeriets retningslinjer:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200513-her-er-rammerne-for-genaabningens-fase-2-paa-boerne-og-undervisningsministeriets-omraade

Læs om fantastiske oplevelser og events