Nyheder
imported

Turisme: Flere overnatninger i feriehuse i juli

Der var 3,6 mio. overnatninger i faktiske tal i udlejede danske feriehuse i juli, hvilket er en stigning på 213.000 eller 6 pct. sammenlignet med juli sidste år.

Flere overnatninger i feriehuse i juli

Ifølge Danmarks statistik var der 3,6 mio. overnatninger i faktiske tal i udlejede danske feriehuse i juli, hvilket er en stigning på 213.000 eller 6 pct. sammenlignet med juli sidste år. Fremgangen i juli kan blandt andet ses i lyset af den skiftende placering af tyskernes sommerferie, som sidste år hovedsageligt lå i august, mens den i år primært lå i juli. Fra januar til og med juli i år var der i faktiske tal sammenlagt 9,3 mio. feriehusovernatninger, hvilket er en stigning på 623.000 eller 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Korrigeret for normale sæsonudsving var der i juli samlet 1 pct. færre overnatninger i udlejede feriehuse end måneden før.

Flere udlejede hus-uger og kontrakter

Antallet af udlejede hus-uger – dvs. antallet af dage, et hus er udlejet, delt med syv – steg med 4 pct. i juli, mens antallet af lejemål steg med 5 pct. Det skal bemærkes, at stikprøven, som statistikken er baseret på, er udvidet fra fire til fem indberettende udlejningsbureauer fra januar 2015.

Læs hele statistikken her: http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=19407

Læs om fantastiske oplevelser og events