Nyheder
imported

Undervisningen flyttes ud af klasselokalet i Saltum

Hvad er det der sker, når den faglige undervisning flyttes UD af klasselokalet? Det viser Saltum Skole i en ny video-kampagne.

Tekst: Louise Kande – Foto: Blokhus avis

I slutningen af september, blev der filmet til en stor kampagne for Saltum Skole. En kampagne der sættes der fokus på trivsel, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser, spontan udfoldelse og leg og læring. Saltum Skole er nemlig udeskole, og kampagnen skal vise, hvad det vil sige at flytte undervisningen UD af klasselokalet – ud blandt erhvervet, det lokale samfund, de lokale beboer og ud i naturen. – Der er masser af gode grunde for, hvorfor Saltum Skole er udeskole.  Grundlæggende er det med til at skabe bedre faglighed. Arbejdet med skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge styrker elevernes faglige tilegnelse, forklarer Tine Agerbak Bilde Dahlstrøm, der er lærer på Saltum skole.

Sundere, klogere og gladere børn

Koncentration og evnen til a fastholde opmærksomheden styrkes med udeskole. – Derfor fokuserer vi i kampagnen på børn der undervises i naturen. Vi synliggør drivkraften bag elevernes undren og nysgerrighed og viser, at det er muligt, at eleverne får en bedre forståelse af naturen, samfundet og miljøet, fortætter Tine Agerbak Bilde Dahlstrøm.

Flere undersøgelser viser også, at udeskole kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner samt bedre motorik. – Det handler heller ikke kun om at være i naturen. Når vi har udeskole har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv. De lærer gennem flere kanaler, “med hånd og ånd”. De udfordres og rykkes ud af de vante rammer og roller, og her er der bedre plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner – og er et fint redskab, når man arbejder med klassens struktur, afslutter hun.

Forankring til lokalområdet

Lasse Jensen, der også er lærer på Saltum skole påpeger, at udeskole er med til at styrke forankringen i lokalområdet. – Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område, ved at lære steder og mennesker at kende, forklarer han.

Det forventes, at den nye kampagne for Saltum Udeskole er færdig ultimo oktober.  

Læs om fantastiske oplevelser og events