Nyheder
imported

Vestkysten: Fælles koncept for wayfinding skal inspirere

Konceptet for wayfinding langs Vestkysten færdigudvikles

Tekst: Louise Kande – Foto: Presse

Målet med Wayfinding er at inspirere gæsterne til at bevæge sig til nye steder langs kysten, så gæsternes oplevelse af en samlet Vestkystdestination med unikke kystbyer og særlige naturoplevelser styrkes.

En kreativ idé

Wayfinding er mere end vandreruter, byskilte og oversigtskort. En kreativ idé og det helt rigtige koncept kan åbne for nye, stærke oplevelser af et særligt sted som Vestkysten – både ved hjælp af fælles design, fysiske tiltag i landskabet og i byerne samt digitale virkemidler. Et team er særligt udvalgt til at arbejde videre med et samlet koncept for wayfinding på Vestkysten. – Teamet kommer til at arbejde med wayfinding i tre spor: et vejvisningsspor, et objektspor og et digitalt spor. Hvor vejvisning handler om den konkrete on-site guidning af de besøgende fra sted til sted, skal objektsporet formidle den unikke vestkystoplevelse med udgangspunkt i den fælles brand- og kernefortælling for Vestkysten. Det digitale spor skal støtte op om de to fysiske spor og skal med andre ord ses som et ekstra middel, der kan hjælpe målgrupperne med at orientere sig på Vestkysten, fortæller Linda Bilberg Nyholm, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Idéerne testes af

Teamet skal nu arbejde videre med at teste og evaluere deres bud på wayfinding – blandt andet ved at opsætte enkelte elementer i udvalgte steder i landskabet og i byerne. Elementerne testes over sommeren, hvorefter teamet kan præsentere et færdigt koncept i slutningen af 2020. Den kommende fase med test, videreudvikling og finpudsning foregår i tæt dialog med Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne, Naturstyrelsen, nationalparkerne og kommunerne på Vestkysten.

Fakta

I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs vestkysten – i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania – Udviklingsplan for Vestkysten med seks udviklingsprincipper, der skal gøre Vestkysten til et endnu bedre sted at bo og besøge. En kreativ tilgang til wayfinding kan netop være med til at skabe forbindelse mellem Vestkystens mange kvaliteter, attraktioner og aktører og åbne for nye oplevelser til gavn for både besøgende og beboere.

Læs om fantastiske oplevelser og events