Nyheder
imported

Vuggestuer i de mindre lokalsamfund er en god ide´

Kommunalbestyrelsens beslutning om at oprette 104 nye vuggestuepladser i Jammerbugt har båret frugt i kommunens mindre lokalsamfund. Det viser en evaluering af dagtilbudsområdet i kommunen.

Blokhus avis – hele Jammerbugtens avis

Langt de fleste af de 104 nye vuggestuepladser er besatte, og forældrene vælger i højere grad end tidligere det lokale dagtilbud til deres barn. Kommunalbestyrelsens strategi med at udvikle institutioner, fremfor at afvikle, i de mindre lokalområder ser dermed ud til at lykkes.

I 2016 var børnetallet så lavt i seks af kommunens institutioner, at de var under minimumsnormeringen og dermed i fare for at blive lukket. Den udvikling er vendt. En ny evaluering viser, at fem ud af de seks institutioner nu alle er over minimumsnormeringen. Investeringen i decentral børnepasning er dermed en succes for landdistrikterne.

– Det er fantastisk, at det er lykkedes at vende udviklingen, og at forældrene i den grad har støttet op om initiativet. Det betyder, at vi fortsat har masser af liv i institutionerne i de mindre lokalsamfund, og vi er overbeviste om, at det også får en afsmittende effekt på søgningen til den lokale skole. Før kunne vi se, at forældrenes ønske om et vuggestuetilbud betød, at de søgte mod de større byer, og så valgte de ofte, at deres børn skulle gå i skole samme sted. Den udvikling tror vi på, vi har vendt, udtaler Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt kommune. 

Beslutningen om at skabe flere lokale vuggestuepladser skabte dengang bekymring om, hvilken betydning de ekstra pladser ville få for den kommunale dagpleje. Den nye evaluering viser, at der fortsat er stor søgning til og tilfredshed med den lokale kommunale dagpleje.

Formålet med den nye dagtilbudsstruktur, som politikerne godkendte i december 2016, var at understøtte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, at skabe flere valgmuligheder og dermed et øget decentralt udbud i den kommunale tilbudsvifte. 

Vuggestuepladserne blev dermed et supplement til den i forvejen velfungerende lokale dagpleje. Den nye indretning af dagtilbudsområdet skulle samtidig understøtte den decentrale skolestruktur og projekt Liv i By og Skole. Et projekt, som har udviklet og styrket landdistrikterne i et forpligtende samarbejde imellem det enkelte lokalområde og Kommunalbestyrelsen. Og det arbejde støtter beslutningen om lokale vuggestuer nu også op om.

Trods overvejende positive resultater, så viser evalueringen, at blandt andet medarbejderne i institutionerne kunne være involveret mere i processen. 

– Evalueringen viser også, at der har været udfordringer med etableringen af vuggestuepladserne. Vi har ikke været gode nok til at involvere medarbejderne på et tidligt tidspunkt, ligesom medarbejderne i nogle situationer har følt sig pressede over, at vuggestuebørn startede op inden de fysiske rammer var på plads. Det er en kritik, vi anerkender, og vi tager den naturligvis til efterretning, slutter Ulla Flintholm.

Der er i alt oprettet vuggestuepladser i 11 byer/områder i Jammerbugt Kommune: Ørebro, Trekroner, Birkelse, Tranum, Skovsgaard, Gjøl, Nørhalne, Saltum, Vester Hjermitslev, Pandrup og Aabybro. Det betyder, at der er oprettet integrerede institutioner på alle kommunens skoler med elever fra 0.-6. klassetrin. 

Læs om fantastiske oplevelser og events