Aabybro

Aabybro by vokser yderligere mod øst

Jammerbugt Kommune har planer om at flytte byskiltet for Aabybro By længere mod øst på Kattedamsvej.
Arealerne på både den nordlige og sydlige side af Kattedamsvej mellem lyskrydset ved Toftevej og hen til den nye rundkørsel ved Knøsgaard skal nemlig udlægges som boligområde.
Derfor går kommunen i gang med at planlægge nye lokalplaner for dette område.
Det oplyser Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
– Hele det område skal gøres mere bymæssigt med byggegrunde på begge sider af vejen samt fortov og så videre, fortæller Jens Chr. Golding.
– Vi vil nemlig gerne flytte det nuværende byskilt, så det kommer til at stå øst for den nye rundkørsel, siger han.

Storparceller
Derudover er der også private projekter ved Ø. Hovensvej under udarbejdelse.
Som tidligere omtalt har Tom Jakobsen sammen med tre medinvestorer planer for nye eksklusive storparceller ved Ø. Hovensvej i Aabybro placeret med Aaby Skoven som baghave.
Desuden er der på sigt planer for yderligere et projekt i området.

Læs mere her:

Nye eksklusive boligprojekter på vej i Aabybro – VoresJammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events