Fjerritslev

Bøder til knap 1500 knallertkørere og cyklister

– Politiet gennemførte i uge 21 en målrettet indsat mod cyklister og knallerter med fokus på deres adfærd i trafikken.
Fokusområderne var manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd.
Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder konstruktivt ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.
(Foto: Niclas Jessen)

38 dræbt i 2018
I 2018 blev 28 cyklister og 10 knallertførere dræbt i trafikken – yderligere 921 cyklister og 269 knallertførere kom til skade.
I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

 Ved indsatsen i uge 21 blev der i hele perioden konstateret 1448 forseelser, heraf bl.a.:

• Kørsel frem for rødt/gult lys: 254
• Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 29
• Cyklist/knallert – indkørsel forbudt: 123
• Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 107
• Cyklist/knallert – kørsel mod ensretning: 64
• Benyttet håndholdt mobiltelefon: 138
• Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 63
• Styrthjelm ikke benyttet: 16

Fortsætter fokus
Under den tilsvarende indsats i uge 4 i 2020 blev der konstateret 1933 overtrædelser af færdselsloven.
– I færdselspolitiet arbejder vi helt grundlæggende for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Da cykler og knallerter i 2018 var involveret i cirka hvert uheld, fortsætter vi også vores fokus på dette område, siger politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Læs om fantastiske oplevelser og events