Brovst

Dette er vigtigt for borgeren i kontakten med sundhedsvæsnet

”Vigtigt For Dig” er en årligt tilbagevendende international begivenhed, hvor man spørger borgere og patienter på tværs af sundhedsvæsenet, hvad der er vigtigt for dem.
Det nære og det borgerinddragende er et prioriteret område i Jammerbugt Kommune, og Sundhed- Senior afdelingen er meget interesseret i at blive inspireret til, hvad der kan laves om på eller forbedres fremadrettet, og greb derfor anledningen til at spørge borgerne, hvad der var vigtigt for dem.

Ensartet pleje
Borgere, der kom på aktivitetscentrene og i sygeplejeklinikkerne, og borgere, som hjemmeplejen havde kontakt med, blev spurgt om, hvad der var vigtigt for dem. Svarene blev skrevet på postkort, der blev udfyldt af borgeren selv eller med hjælp fra personalet.
For de borgere med kontakt til hjemmeplejen handlede en del af svarene om vigtigheden af at plejen udføres ensartet og professionelt.
At det er det samme personale der kommer, at tider overholdes og, at der informeres om ændringer fra plejer til plejer.

Socialt samvær
For de borgere der kommer på aktivitetscentrene, handlede mange af svarene om vigtigheden af socialt samvær og fælles aktiviteter.
Og de borgere der blev spurgt på sygeplejeklinikkerne, syntes at stor faglighed, professionel behandling og at det er det sammen personale der mødes fra gang til gang, er af stor vigtighed.
– Jeg er helt utrolig glad for den generelle store tilfredshed, som svarene vidner om. Det er vigtigt for borgerne i Jammerbugt Kommune at blive set og hørt i kontakten til sundhedsvæsnet og det er heldigvis også det de fleste oplever, siger formand for social- og sundhedsudvalget, Ib Nellemann.
Sundhed- Senior følger nu op på de mange svar, og vil også bruge dem som inspiration til det kommende arbejde.
Næste år vil Sundhed- Senior igen bruge begivenheden som en mulighed for at høre hvad der er vigtigt for borgerne, som et element i den løbende dialog.

Læs om fantastiske oplevelser og events