Brovst

Endelig får Jammerbugt mulighed for at låne

– For at støtte det danske erhvervsliv under Corona-krisen, så har kommunerne fået mulighed for at fremrykke anlægsprojekter, da anlægsloftet på 19,1 mia. kr. er fjernet, ligesom det er muligt at lånefinansiere anlægsprojekter.

En ny mulighed
Og den mulighed har Jammerbugt taget til sig, da det ikke er hver dag, den får lov til at låne.
Hidtil har kommunen selv skullet finansiere sådanne projekter via kommunekassen, og det kan godt være en hæmsko og belastning.
– De tidligere år har vi fået afslag på at optage lån. Nu kan vi differentiere mellem lån og kommunekassen, og det har givet også mulighed for at fremrykke en lang række projekter samt hjælpe vores lokale erhvervsliv, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V)

Det gælder blandt andet:

  • Byggemodning af 11 erhvervsgrunde i Aabybro.
  • Byggemodning af 23 udsigtsgrunde i Brovst.
  • Byggemodning af 16-18 parcelhusgrunde i Aabybro.

Ovenstående projekter er tidligere omtalt på www.voresjammerbugt.dk

Læs om fantastiske oplevelser og events