Fjerritslev

Fjerritslev har igen fået en borgerforening

Tirsdag 29. juni blev dagen, hvor Fjerritslev igen fik en Borgerforening.
En arbejdsgruppe har siden det første indledende møde haft ansvaret for at samle alle input og gøre klar til en stiftende generalforsamling.
Og man har været klar har siden oktober 2020, men på grund af Corona og ønsket om at kunne mødes fysisk har begivenheden været udsat til tirsdag.
Der skulle vælges fem til bestyrelsen.
De tre medlemmer for en 2-årig periode samt to for en 1-årig periode,
Desuden skulle vælges to suppleanter og to revisorer. 
Valgt for en 2-årig periode blev Jens Sørensen, Henrik Bech og Kenneth Gjørup.
Desuden var der valg for en 1-årig periode af Henrik Nørgaard og Sven Schoess, og valgt som suppleanter blev Merete Mørch og Hasse Vernerfelt.
Valgt til revisorer blev Henrik Jensen og Ulla Flintholm.
Bestyrelsen konstituerer sig i uge 32

Læs om fantastiske oplevelser og events