Fjerritslev

Flere uddannelser placeres udenfor de store byer

Siden midten af 1990’erne har der i Danmark været en klar tendens til at centralisere uddannelserne for unge i landets større byer.

Nordjylland overrasker

Bortset fra i Nordjylland hvor man trods fusioner mellem uddannelsesinstitutioner i dag tilbyder unge at uddanne sig flere steder i landsdelen end for 25 år siden.
Den overraskende konklusion stammer fra en ny analyse, som Region Nordjylland har fået udarbejdet af COWI.
Analysen er en del af Regionsrådets grundlag for den fortsatte indsats med at styrke de decentrale uddannelsesmuligheder i Nordjylland.

Flere lokale afdelinger
Analysen har belyst den landsdækkende tendens med centralisering af uddannelser i de større byer i perioden fra 1995 til 2019.
En hovedkonklusion er, at der i Nordjylland er kommet flere uddannelsessteder til, selvom der i perioden er sket et fald i antallet af uddannelsesinstitutioner fra 39 til 25.
Det skyldes, at der samtidig er oprettet flere lokale afdelinger og dermed flere steder, hvor de unge kan tage en uddannelse.

Nye muligheder
Modsat på landsplan har man i Nordjylland været i stand til at øge udbuddet af ungdomsuddannelser uden for de større byer.
Det er et tegn på, at fusioner mellem institutioner på den lange bane ikke er noget, man skal frygte.
Selvom større organisationsforandringer ofte medfører en overgangsperiode med uro og lavere kvalitet, så indhentes det på sigt. Og har man et målrettet fokus på at fastholde eller øge de decentrale uddannelsesmuligheder, kan større organisationer bidrage positivt.

Frigør ressourcer
– Vi har set, at vi med større og måske mere effektive organisationer har fået frigjort ressourcer til bl.a. at lave nye og fleksible uddannelsestilbud med en god lokal forankring samt til at øge muligheden for fjernundervisning, siger Ole Stavad, formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.
– Den erfaring skal vi tage med os videre, for med fremtidens faldende elevgrundlag og det tilhørende pres på institutionernes økonomi, er det afgørende, at vi fortsat har fokus på fornyelse og innovation på uddannelsesområdet, siger han.

Decentral struktur
Når de centrale forhandlinger om kapacitet og fordeling til landets ungdomsuddannelser er afsluttet, vil Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling tage initiativ til en dialog med nordjyske uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører. Formålet er at fastholde en decentral struktur med uddannelser af høj kvalitet i Nordjylland. Det er der bred politisk enighed om i Regionsrådet.

Lokal forankring
Et af de steder, hvor man allerede har godt fat i udfordringerne, og hvor man har skabt nye uddannelsesmuligheder ved at udvikle de organisatoriske rammer, er på EUC Nordvest.
Uddannelsesinstitutionen, som har eksisteret siden 2006, har gennem årene fusioneret flere gange og derved sikret videreførelsen af mindre institutioner samt sikret uddannelser med en solid lokal forankring i områder uden for de store byer.

Til stede i Fjerritslev
I dag har EUC Nordvest således i alt 7 udbudssteder i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Thyborøn hvor omkring 1.600 årselever nyder godt af den brede vifte af tilbud lige fra erhvervsgymnasiale uddannelser samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser til fiskeriuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige efter- og videreuddannelser.

Bredt udbud af uddannelser
– EUC Nordvest prioriterer at have et bredt udbud af relevante ungdomsuddannelser overalt i skolens naturlige dækningsområde. Der skal være attraktive fysiske rammer og udstyret skal overalt være så tidssvarende som muligt. Derfor investerer vi konstant i udbygning, modernisering og udvikling på alle de afdelinger, som tidligere har været selvstændige institutioner. Fællesskabet i den fusionerede institution giver netop de økonomiske muligheder og den robusthed, der sikrer udvikling og ikke afvikling på alle afdelinger, siger Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest.

Læs om fantastiske oplevelser og events