Fjerritslev

Flest til skade i trafikken i Nordjylland

I Danmark er der store forskelle på ulykkesbilledet, når man sammenligner landets 12 politikredse med hinanden. Det ser man i statistikkerne over personskadeulykker, ulykker på landeveje, ulykker med unge samt spiritusulykker.

Ny rapport
En ny rapport fra Vejdirektoratet viser forskellene på ulykkestyperne i politikredsene.
Rapporten skal give politi og kommuner et overblik over, om der er bestemte parametre på trafiksikker­hedsområdet, hvor deres område afviger fra den nationale udvikling.
Rapporten for 2019 er netop udkommet og viser tydeligt, hvordan de i alt 2.808 trafikulykker med dræbte eller tilskadekomne, spiritusulykker og cykelulykker fordeler sig forskelligt rundt i landet.
   
Alt for mange
– Nok er det værd at bemærke de regionale forskelle, men jeg hæfter mig særligt ved det samlede antal ulykker. 2.808 trafikulykker svarer til cirka syv ulykker om dagen. Det er alt for mange.  Rapporten viser med al tydelighed, at trafiksikkerheden skal forbedres i hele landet, og den kan give politi og kommuner et overblik over, hvordan udviklingen i trafikulykker ser ud hos dem, og hvilke områder de bør være opmærksomme på, siger transportminister Benny Engelbrecht.  

Flest personskadeulykker Nordjylland
Hvis man kigger på personskaderne først, kan man se, at Nordjylland var den politikreds, der havde flest personskadeulykker pr. indbygger sidste år.
Nærmere bestemt 8,73 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.
Landsgennemsnittet lå samme år på 4,83 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.    
I Nordjylland kom de fleste til skade eller blev dræbt i en personbil på landevejen. Både den høje fart på landevejene og i kryds, hvor mange forskellige trafikanter færdes sammen i de store byer, øger risikoen for ulykker.
– Skal man arbejde med at få antallet af ulykker ned, kræver det derfor målrettede lokale trafiksikkerhedsløsninger, der passer til de specifikke udfordringer, hver kommune har, forklarer Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert Marianne Foldberg Steffensen.     
 Trafikdræbte på landevejen
Statistikken viser, at der sker flere eneulykker og ulykker uden for byerne i de politikredse, hvor der er mange kilometer med landevej og lav befolkningstæthed.
Det er også typisk de politikredse, hvor der er en højere andel trafikdræbte i forhold til politikredsens andel af befolkningen i Danmark.  
– I de store byer ser vi også en høj andel af personskadeulykker, men det er uden for byerne, at flest mister livet i trafikken. To ud af tre trafikdræbte i Danmark forulykkede således i en landzone. Disse ulykker sker typisk med højere hastighed end i byerne, og risikoen for, at ulykken medfører alvorlig personskade, stiger derfor, påpeger Marianne Foldberg Steffensen.
Der er færrest dræbte i Københavns Politikreds i forhold til deres indbyggertal. I 2019 boede der 788.909 personer i politikredsen, og der var ni personer, der mistede livet i trafikken.

Flest unge
De unge imellem 18-24 år er generelt set overrepræsenteret blandt de dræbte og tilskadekomne i forhold til deres andel af befolkningen.
Der er dog nogle politikredse, der skiller sig ud. Sidste år var der ingen dræbte eller tilskadekomne på Bornholm i alderen 18-24 år.
Ligesom de unge i Fyns Politikreds udgjorde en langt mindre andel af de tilskadekomne og dræbte i forhold til deres jævnaldrende i resten af landet.
De 18-24-årige udgjorde derimod en langt større andel af de tilskadekomne og dræbte sammenholdt med deres andel af befolkningen i forhold til landsgennemsnittet i Nordjyllands Politikreds, Midt- og Vestjyllands Politikreds og Syd- og Sønderjyllands Politikreds.
Rapporten viser, at hovedparten af de unge, der forulykkede i de tre politikredse, kørte et motorkøretøj.   
– Med undtagelse af de store byer er der klart flest unge, der kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken, når de kører et motorkøretøj. Det kan hænge sammen med, at de endnu ikke har opnået en stor rutine i at færdes i trafikken, og at de unge kan have en anden opfattelse af risikovillighed og udødelighed, som gør, at de tager flere chancer og kører for hurtigt, forklarer Marianne Foldberg Steffensen.

Flest spiritusulykker på Fyn
I 2019 var der 282 spiritusulykker på landsplan, hvor en eller flere personer kom til skade eller blev dræbt. Dermed udgjorde spiritusulykker 10 procent af alle personskadeulykker i Danmark i 2019.    Ser vi på de enkelte politikredse, var der den højeste andel af personskadeulykker med en spirituspåvirket trafikant på Fyn. Her udgjorde spiritusulykker 16 procent af alle personskadeulykkerne.
Spiritusulykker udgjorde den laveste andel af personskadeulykkerne i Københavns Vestegns Politikreds med fem procent.
Læs hele Vejdirektoratets rapport Ulykkestal fordelt på politikredse.     

Læs om fantastiske oplevelser og events