Fjerritslev

Første spadestik til renovering af børnehaven

Mandag eftermiddag 13. juni tog formand Susanne Møller Jensen og næstformand Ulla Flintholm fra Børne- og Familieudvalget første spadestik til renovering af og tilbygning til Gl. Dalhøj børnehave i Fjerritslev.
De fik hjælp af Kasper og Mira, der går i børnehaven.
Gl. Dalhøj renoveres og tilbygges med 250 kvadratmeter. Det giver plads til 25 børn ekstra, så der i alt kan være 75 børn i børnehaven.

En bondegård
– Med den valgte løsning holder vi på fineste vis fast i, at Børnehaven Gl. Dalhøj er en bondegårdsbørnehave. Der er fokus på at fastholde en børnehave med masser af udeliv og stor sammenhæng mellem ude- og inderum, og det har været et vigtigt omdrejningspunkt for styregruppen i forhold til valget af BTM Byg til opgaven, siger Susanne Møller Jensen, formand for Børne- og Familieudvalget.
Et centralt element i løsningen er etableringen af et ”hjerterum” med en fleksibilitet, der skaber rammer for både fællesskab, fordybelse og fest.
Hjerterummet bliver et fælles rum for hele institutionen, og skal være samlende på tværs af grupper og alder.
Øvrige grupperum og aktivitetsrum giver mulighed for fordybelse, da de med renoveringen og tilbygningen ikke længere også skal fungere som gennemgangsrum i institutionen.
Med den nye løsning er der altså sikret et frit bevægelsesrum gennem hele institutionen uden det skaber unødvendige forstyrrelser i børnegruppernes aktiviteter.

Ånden lever videre
Den bondegårdsånd og atmosfære, der er i Børnehaven Gl. Dalhøj lever videre også under byggeprocessen, da både børn og dyr fra børnehaven bliver midlertidigt genhuset.
Det sker for at opretholde en normal hverdag for børnene med pasning af både dyr og køkkenhave. Selvfølgelig flytter huskatten Tiger også med over i de midlertidige rammer.
– Brugerprocessen i forhold til ønsker og behov for børnehaven har været rigtig god og medinddragende. Det har givet nærvær og autenticitet, at processen er foregået i den eksisterende bondegårds lokaler. Det har givet os i styregruppen et anderledes og indgående indblik i børnehavens pædagogiske læringsmiljøer og en forståelse for, hvor vigtigt det er, at miljøerne gror videre i de nye rammer, fortæller Ulla Flintholm, der er næstformand i Børne- og Familieudvalget.
Byggeriet er planlagt at være færdig i slutningen af 2022.

Læs om fantastiske oplevelser og events