Brovst

Gode erfaringer med tryg hjemkomst

Jammerbugt kommunes ældreområde fortsætter de gode erfaringer med at skabe tryg hjemkomst for ældre borgere, der har været indlagt på hospitalet.
Generelt oplever Jammerbugt kommune, at borgerne bliver udskrevet fra hospitalerne tidligere og på blot få år er indlæggelsestiden faldet betydeligt. Det betyder, at kommunen er nødt til at udvikle nye arbejdsmåder og processer for at sikre, at borgerne i kommunen oplever tryghed i overgangen fra hospital til det kommunale sundhedsvæsen.

Tryg hjemkomst
I Jammerbugt kommunes budget for 2021 blev der afsat midler til at afprøve projekt ”Tryg Hjemkomst” hos 25 borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet. Projektet var inspireret af erfaringer fra den svenske kommune Markaryds, hvor en lignende indsats har medført øget selvhjulpenhed hos borgerne, og det har reduceret behovet for hjemmepleje.
Kommunen har arbejdet med at skabe trygge rammer for hjemkomsten ved at arbejde systematisk med udskrivningen. Hjemmesygeplejen og hjemmeplejen har koordineret tryghedsbesøg på dagen for udskrivning og derefter på 1., 5. og 10. dag efter udskrivning.
Et tryghedsbesøg hurtigt efter udskrivelse har betydet, at sygeplejen har haft mulighed for at måle værdier og udfylde helbredsoplysninger hurtigt efter udskrivelse, og dermed haft mulighed for at handle hurtigt via plejen, almen praksis eller sygehuset for at undgå sygdomsforværring og potentiel genindlæggelse.

En god oplevelse
Og borgerne har også haft en god oplevelse med tryghedsbesøgene efter udskrivning. Det har givet tryghed for dem at vide, at de ikke bare er overladt til sig selv efter hjemkomst.
– Da vi satte dette i gang, var det for at afprøve, om vi kan gøre noget for at undgå genindlæggelser og skabe tryghed, samt at sikre, at man kan komme hurtigere tilbage til hverdagen, når man har været indlagt på sygehuset. Jeg synes, det er meget positive resultater vi ser, og derfor har vi nu fra Social- og sundhedsudvalget besluttet, at vi fortsætter med at afprøve ”Tryg Hjemkomst” og den systematik, der ligger i det, siger Ib Nellemann, der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt kommune.
Arbejdsmetoden fortsætter således ind i 2022 for en del af de borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Læs om fantastiske oplevelser og events